VACATURE ADVOCAAT STAGIAIRE (M/V) – VERVULD

Datum publicatie: 04-10-2019

Vallei Advocaten & Mediators in Ede groeit en zoekt een (gevorderde) advocaat-stagiaire met affiniteit in het personen- en familierecht. Wie zijn wij? Op dit moment zijn vijf advocaten (en mediators) verbonden aan ons kantoor. Wij zijn met name actief op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, arbeidsrecht, personen- en familierecht, verbintenissenrecht en incasso. Vallei Advocaten & Mediators staat […]

Lees meer

Uit de diepe slaap gehaald?

Datum publicatie: 02-10-2019

Uit de diepe slaap gehaald? De rechtbank Limburg heeft de Hoge Raad, in het vonnis van 10 april 2019, vier prejudiciële vragen gesteld inzake de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan een hogere rechter over de uitleg van een bepaalde rechtsregel. Op 18 september 2019 is het […]

Lees meer

Vrijdag 13 september: ‘Dag van de Scheiding’

Datum publicatie: 12-09-2019

Vrijdag 13 september is het de ‘Dag van de Scheiding’. Neem contact op met ons kantoor tussen 09.00 uur – 17.00 uur voor het maken van een afspraak voor een gratis spreekuur (0318-619121). Tijdens dit spreekuur beantwoorden wij graag al uw vragen over scheiden, mediation en overige familierechtelijke kwesties.

Lees meer

Tropische hitte…

Datum publicatie: 23-07-2019

Tropische hitte… De komende dagen gaat waarschijnlijk het oude hitterecord van Nederland sneuvelen. Temperaturen richting de 40° worden verwacht. Het is goed om op tijd maatregelen te nemen en uit voorzorg de nodige voorbereidingen te treffen. Te denken valt aan het aanpassen van werktijden, het aanpassen van werkzaamheden, het inbouwen van extra pauzes, het verstrekken […]

Lees meer

Disfunctionerende werknemer: lever maatwerk!

Datum publicatie: 12-07-2019

Recent heeft de Hoge Raad[1] enkele gezichtspunten geformuleerd waarbij aansluiting kan worden gezocht voor de beoordeling van de vraag of een werkgever een werknemer in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren. In de voorliggende kwestie overwoog het gerechtshof dat de werkgever de werkneemster in ieder geval vanaf september 2016 door […]

Lees meer

De rapen zijn gaar voor de arbeidsongeschikte kok…

Datum publicatie: 11-07-2019

De rapen zijn gaar voor de arbeidsongeschikte kok… Hoe moet een werkgever nu omgaan met arbeidsongeschikte werknemers? Verzuim van werknemers is voor werkgevers niet alleen een kostbare zaak, maar zeker ook ingewikkelde materie. De beoordeling van de bedrijfsarts, en eventueel een verzekeringsarts, zijn bij juridische discussies van doorslaggevende aard. In een zaak die recent door […]

Lees meer

Startersdag Ede:Vallei Advocaten & Mediators helpt je op weg.

Datum publicatie: 03-06-2019

Startersdag Ede: Vallei Advocaten & Mediators helpt je op weg. Op woensdag 5 juni 2019 wordt in het gemeentehuis van Ede de startersdag georganiseerd. Tijdens deze startersdag kunnen startende ondernemers vragen stellen, advies krijgen en deelnemen aan verschillende workshops. Verschillende partijen nemen deel aan deze startersdag, zoals bijvoorbeeld de Rabobank. Vallei Advocaten & Mediators neemt […]

Lees meer

De WAB is aangenomen: opnieuw een aanpassing van het ontslagrecht

Datum publicatie: 29-05-2019

Op 1 juli 2015 werd het Nederlandse ontslagrecht grondig gewijzigd, de geboorte van de WWZ. Vanuit diverse kanten was er direct kritiek op die nieuwe wet. Toenmalig minister Asscher wilde van de kritiek niets weten en was van mening dat de WWZ eerst een eerlijke kans moest krijgen. Inmiddels is er voldoende data verzameld en […]

Lees meer

Mondelinge opzegging & start vervaltermijn

Datum publicatie: 29-05-2019

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft recent een interessante uitspraak gewezen met betrekking tot een mondelinge opzegging. De werkgever in kwestie is op 24 november 2017 door de Rechtbank Rotterdam failliet verklaard. Naar aanleiding van het faillissement en het feit dat de werknemer niet aan zijn re-integratieverplichting voldeed, is de werknemer op dezelfde dag telefonisch ontslagen. […]

Lees meer

Duur partneralimentatie beperkt tot vijf jaren?

Datum publicatie: 27-05-2019

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel “Herziening partneralimentatie” dat grote gevolgen zal hebben voor de duur van de partneralimentatie. Naar verwachting zal het wetsvoorstel per 1 januari 2020 in werking treden. Kort gezegd komt het wetsvoorstel erop neer dat de maximale alimentatieduur – thans 12 jaar vanaf datum echtscheiding […]

Lees meer

© 2022 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators