Mediation.

Wanneer u liever zelf de knoop doorhakt.

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict zonder dat daarbij een derde (rechter of arbiter) ‘een knoop doorhakt’. De deelnemers aan de mediation zoeken samen, onder leiding van de mediator, naar oplossingen. Voordeel hiervan is dat ook niet juridische onderdelen betrokken kunnen worden in de afspraken. Vervolgens worden de afspraken vastgelegd in een document.

Waarom mediation?

Met het inzetten van mediation kunnen alle belangen van partijen een rol spelen in de oplossing. Zo wordt niet alleen het probleem opgelost maar wordt ook aan de relatie naar de toekomst toe gewerkt. De kwaliteit van de oplossingen is groot omdat de oplossingen door de deelnemers zelf zijn bedacht en afgesproken.
Een tweede voordeel van mediation is de snelheid, daar waar een dagvaardingsprocedure met gemak een jaar kan duren is het resultaat via mediation binnen enkele weken te realiseren.

Voor welke conflicten is mediation geschikt?

Mediation is eigenlijk geschikt voor alle problemen waarbij partijen een groot belang hebben bij een snelle oplossing waarbij aandacht bestaat voor de relatie. Denk aan conflicten in de familiesfeer, arbeidsconflicten of conflicten binnen een organisatie. Mediation is echter ook geschikt voor conflicten met opdrachtgever, opdrachtnemer of met stakeholders die niet direct kenbaar zijn (bijvoorbeeld omwonenden van een bedrijf of de gemeente). Uitgangspunt is een situatie waarbij de relatie tussen partijen na het oplossen van het conflict belangrijk is.

Mediation inzetten

Vallei Advocaten & Mediators zet haar mediators in bij arbeidsconflicten, conflicten in het familierecht (bijvoorbeeld bij echtscheidingen en ouderschapsplannen), conflicten binnen professionele samenwerkingsverbanden (maatschappen, vennootschappen of bijvoorbeeld managementteams). De brede achtergrond van de mediators maakt dat zij thuis zijn in de verschillende typen van conflicten, zij begrijpen de context van het probleem en de meerwaarde van het vinden van de oplossing.
De mediations kenmerken zich door snelheid, transparantie en flexibiliteit. 

De huismediator

Naast ‘eenmalige’ mediations biedt Vallei Advocaten & Mediators ook de mogelijkheid om het kantoor in te schakelen als ‘de huismediator’. Organisaties kunnen met dit abonnement snel een mediator inschakelen voor conflicten waar de organisatie mee in aanraking komt. Organisaties bewegen in de soms turbulente maatschappij en raken ongewild betrokken bij conflicten. Die conflicten kunnen intern zijn, denk aan arbeidsconflicten of conflicten binnen een afdeling of een team. Die conflicten kunnen ook een extern karakter hebben, bijvoorbeeld met een opdrachtgever – opdrachtnemer – of de gemeente. 

Alle conflicten hebben een gelijke deler; ze kosten geld, energie en tijd. Waarom conflicten niet direct aanpakken waarbij de kwaliteit van de oplossing groot is? Hoe transparant wordt uw organisatie door aan te geven dat bij elk (intern of extern) conflict eerst mediation wordt ingezet? Hoeveel tijd, energie en geld bespaart uw organisatie niet door niet te gaan procederen maar het conflict op te lossen door middel van mediation?

Onze mediators kunnen snel ingezet worden zodat het conflict niet nodeloos escaleert. Uiteraard zijn de mediators volledig onafhankelijk en neutraal. 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators