Wat is privacy recht?

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat het privacyrecht volop in de belangstelling. Privacyrecht is het rechtsgebied met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens. Met de invoering van de AVG zijn er veel nieuwe regels ingevoerd met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens .

De AVG brengt strikte normen met zich mee bij het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens zonder gerechtvaardigd doel en zonder een grondslag, is niet toegestaan. Daarnaast geeft de AVG veel rechten een de betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit brengt veel vragen met zich mee wat er nu wel en niet mogelijk is onder de AVG.

Het rechtsgebied privacyrecht blijft voortdurend in ontwikkeling door de ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie. Onze advocaat privacyrecht volgt de ontwikkelingen op de voet en kan u adviseren over de laatste stand van zaken op het gebied van privacyrecht.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Onze advocaat privacyrecht kan u met de volgende zaken van dienst zijn:

  • Het opstellen en beoordelen van contracten zoals verwerkersovereenkomsten, privacystatements en samenwerkingsovereenkomsten;
  • Het adviseren bij de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
  • Het adviseren en begeleiden bij (mogelijke) datalekken;
  • Juridische bijstand met geschillen waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens is betrokken;
  • Juridische bijstand met betrekking tot rechten van betrokkenen, zoals het recht op inzage en het vergeetrecht;
  • Het adviseren voor of tijdens de ontwikkeling van softwareproducten of processen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

De kennis en ervaring van onze advocaat privacyrecht recht stellen we graag aan u ter beschikking. We komen graag met u in contact om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u vrijblijvend contact op met:

mr. J.W. (Jan-Willem) Mouthaan, advocaat ICT-, IE- en privacyrecht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators