Arbeidsrecht.

Ook uw onderneming heeft ermee te maken.

In elke organisatie waarin mensen werken, is arbeidsrecht. Denk aan het opstellen van arbeidsovereenkomsten, aanpassen van voorwaarden of het afscheid nemen van een werknemer. Maar arbeidsrecht is breder; denk bijvoorbeeld aan de verantwoordelijkheid voor een werkgever voor een goed arbo-beleid, overleg met medezeggenschap of het (verplicht) toepassen van een cao.

De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators kunnen u adviseren om problemen te voorkomen. Uiteraard hebben onze advocaten goede kennis en ervaring om voor u te onderhandelen en te procederen als het nodig is.

Individueel arbeidsrecht

Binnen het individuele arbeidsrecht zitten de fasen vanaf de sollicitatie, de indiensttreding, het toepassen van wijzigingen en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Organisaties, functies en arbeidsovereenkomsten zijn geen statische beelden die – na te zijn gemaakt – nooit meer veranderen. In een turbulente omgeving kunnen wijzigingen noodzakelijk zijn. Hoe gaat u arbeidsovereenkomsten wijzigen en wat kan gewijzigd worden? Bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden kan het mogelijk zijn dat ook de
ondernemingsraad (OR) een rol speelt. Het is dan zaak de OR tijdig te informeren.

Vaststellingsovereenkomsten

Het onderwerp “vaststellingsovereenkomsten in het arbeidsrecht” is cruciaal voor zowel werkgevers als werknemers. Het begrijpen van de juridische aspecten ervan is van groot belang. Een vaststellingsovereenkomst, ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst, is een juridisch document dat wordt gebruikt om de voorwaarden voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer vast te leggen.

Vallei Advocaten en Mediators in Ede biedt waardevolle informatie en ondersteuning met betrekking tot vaststellingsovereenkomsten in het arbeidsrecht. Deze informatie kan nuttig zijn voor zowel werkgevers die dergelijke overeenkomsten willen opstellen als voor werknemers die worden geconfronteerd met de mogelijkheid van beëindiging van hun arbeidsovereenkomst.

In het arbeidsrecht is een vaststellingsovereenkomst vaak een middel om een arbeidsconflict op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Het is essentieel om de voorwaarden van een dergelijke overeenkomst nauwkeurig te formuleren om later mogelijke geschillen te voorkomen. Vallei Advocaten en Mediators in Ede kan gedetailleerde informatie verstrekken over wat moet worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst, zoals afspraken over ontslagvergoedingen, geheimhoudingsclausules, en eventuele vrijstelling van werkzaamheden.

Daarnaast kunnen zij inzicht bieden in de rechten en plichten van zowel werkgevers als werknemers bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. De juridische experts van Vallei Advocaten en Mediators begrijpen de nuances van het arbeidsrecht en kunnen praktische begeleiding bieden bij het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten.

Of u nu als werkgever zoekt naar advies over het opstellen van een waterdichte vaststellingsovereenkomst of als werknemer wilt begrijpen welke rechten u hebt bij het ontvangen van een dergelijk document, de informatie van Vallei Advocaten en Mediators in Ede kan u voorzien van relevante en begrijpelijke details.

Neem de tijd om de website van Vallei Advocaten en Mediators in Ede te verkennen voor diepgaandere inzichten en raadpleeg hun deskundige team voor specifieke juridische begeleiding op maat. Het begrijpen van vaststellingsovereenkomsten in het arbeidsrecht is van cruciaal belang voor een soepele en wettelijke beëindiging van arbeidsrelaties, en de informatie van Vallei Advocaten en Mediators kan u helpen de juiste stappen te zetten.

Collectief arbeidsrecht

Het collectieve arbeidsrecht richt zich op drie hoofdrichtingen; Medezeggenschap, reorganisaties en cao’s.

Als eerste collectieve onderwerp is er medezeggenschap. Medezeggenschap lijkt een eenvoudig onderwerp maar het levert veel vragen op voor zowel de ondernemer als ook voor de werknemers die zitting hebben in de medezeggenschap. Moet er in de onderneming medezeggenschap zijn? Moet het een pvt (personeelsvertegenwoordiging) of een OR (Ondernemingsraad) worden? Welke onderwerpen moeten besproken worden en welke bevoegdheden heeft de pvt/OR? Op welk moment informeer en betrek ik als ondernemer de medezeggenschap en hoe richt ik het overleg in? Wat kunnen wij als OR doen om een goed advies te kunnen geven?

De tweede hoofdrichting is het reorganiseren van organisaties. Reorganisaties hebben een negatieve klank, vaak is het gevolg dat er sprake is van een collectief ontslag. Een reorganisatie kan echter ook gevolgen hebben voor functies en arbeidsvoorwaarden die aangepast moeten worden. Leidt de reorganisatie tot (collectief) ontslag dan kunnen onze advocaten u terzijde staan met advies, voorbereidingen en het voeren van een (collectieve) ontslagprocedure.

Het derde collectieve onderwerp is dat van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao). Valt mijn onderneming onder een cao? Zo ja, welke cao? Wanneer moeten we de cao toepassen? Wat kan er gebeuren als we de cao niet volgen of als we onder een andere cao willen vallen? Kunnen we voor onze onderneming een eigen cao oprichten? Vragen op het gebied van cao’s hebben een bijzondere aanpak nodig, de antwoorden zijn namelijk afhankelijk van resultaten van de activiteiten van de onderneming en de toerekening van loon.

Op alle drie de hoofdrichtingen hebben de advocaten van Vallei Advocaten & Mediators specialistische kennis in huis en kunnen u grondig adviseren en zo nodig bijstaan in een procedure. Heeft u dus juridisch advies op het gebied van arbeidsrecht nodig? Wij helpen u graag.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators