De lookalike van Picnic en het portret van Max Verstappen. Hoe zit het?

Datum publicatie: 06-05-2022

Videostill © Picnic Nederland B.V. Picnic moet schadevergoeding betalen voor gebruik lookalike Max Verstappen Het inmiddels miljoenen keren bekeken reclamespotje van de online supermarkt Picnic waarbij een lookalike van Max Verstappen is ingezet, is toch een inbreuk op het portretrecht van Max Verstappen. De Hoge Raad vernietigt hiermee het arrest van het Gerechtshof Amsterdam dat […]

Lees meer

Een merk te kwader trouw aanvragen. Kan dat?

Datum publicatie: 08-03-2022

Een merk te kwader trouw aanvragen. Kan dat? Stel je eens voor. Je bent met een andere partij gezamenlijk een nieuwe onderneming aan het opzetten en je hebt daarbij een nieuwe naam en logo ontworpen, waaronder de onderneming wordt gedreven. De samenwerking verloopt op enige moment stuk en je komt erachter dat de samenwerkende partij […]

Lees meer

Corona op de werkvloer (deel 3)

Datum publicatie: 21-10-2021

Corona op de werkvloer (deel 3) Het onderwerp loon heeft ten tijden van de coronacrisis gezorgd voor veelal discussie. Met de invoering van het nieuwe uitgangspunt ‘geen arbeid, toch loon’, zijn er vanaf 1 januari 2021 veel loonvorderingen toegewezen. In beginsel is dit uitgangspunt namelijk van kracht, tenzij het niet werken voor rekening en risico […]

Lees meer

Puzzelen met de Rubik kubus: vrij te gebruiken of auteursrechtelijk beschermd?

Datum publicatie: 11-10-2021

Puzzelen met de Rubik kubus: vrij te gebruiken of auteursrechtelijk beschermd? Is de Rubik kubus auteursrechtelijk beschermd? Deze vraag heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 57 jaar na het ontwerp van de bekende Rubik Kubus onlangs beantwoord. Cadeauhandelaar Beckx had diverse kopieën gemaakt van de Rubik Kubus, met elk een andere kleurstelling (zie afbeelding). Rubik heeft in […]

Lees meer

Ontslag op staande voet; alles of niets!

Datum publicatie: 11-10-2021

Ontslag op staande voet; alles of niets! Het geven van ontslag op staande voet is een riskante activiteit. Immers, je bent als werkgever aan veel regels gebonden. Soms is het echter noodzakelijk en dan kan een ontslag op staande voet een prima oplossing zijn. De kans op een formele fout ligt op de loer en […]

Lees meer

De ontbindingsprocedure en de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte

Datum publicatie: 30-09-2021

De ontbindingsprocedure en de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte Bij een ontbindingsverzoek dient de kantonrechter rekening te houden met het bestaan van een opzegverbod tijdens ziekte. De kantonrechter kan het ontbindingsverzoek slechts inwilligen indien hij zich ervan heeft vergewist dat het verzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod. Omdat de kantonrechter […]

Lees meer

Corona op de werkvloer (deel 2)

Datum publicatie: 27-09-2021

Corona op de werkvloer (deel 2) In het eerste deel van de ‘corona op de werkvloer’-reeks ging het over de regels omtrent de zorgplicht en het instructierecht van de werkgever. Deze week is het onderwerp thuis- of kantoorwerken aan de beurt.  Het coronavirus heeft er toe geleid dat werknemers op advies van de overheid zoveel […]

Lees meer

Corona op de werkvloer (deel 1)

Datum publicatie: 16-09-2021

Corona op de werkvloer (deel 1) De maatregelen als gevolg van de coronacrisis hebben voor veel discussie gezorgd. Het bracht ons als samenleving tot op zekere hoogte samen, maar daartegenover ook steeds meer uit elkaar. Waar we met z’n allen eerst veelal dezelfde mening deelden, werd dat later alsmaar ongelijker. De maatregelen, de avondklok, de […]

Lees meer

Social mediacode

Datum publicatie: 15-09-2021

Social mediacode Werkgevers hebben de bevoegdheid om werknemers instructies te geven. Artikel 7:660 BW bepaalt dat een werknemer verplicht is zich te houden aan de voorschriften die door de werkgever worden gegeven. Deze voorschriften kunnen zien op de te verrichten arbeid, maar ook voorschriften die strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming. […]

Lees meer

Opgezegd, of toch niet?!

Datum publicatie: 20-08-2021

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 30-07-2021 een uitspraak 1 gedaan met betrekking tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst door een werkneemster. De werkneemster heeft haar ontslag ingediend bij haar werkgever, maar herroept haar ontslagbrief 10 dagen later. De casus De werkneemster was vanaf 2009 werkzaam voor een onderwijsinstelling in de functie van onderwijsassistente. In september […]

Lees meer

© 2022 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators