De uitgangspunten bij re-integratie zijn dat een arbeidsongeschikte werknemer in zijn (haar) eigen functie moet re-integreren. Als dat niet mogelijk is vindt de re-integratie plaats in een andere (passende) functie binnen de organisatie. Als blijkt dat ook die niet voorhanden is, kan sprake zijn van een re-integratie buiten de organisatie, het zogenoemde ‘tweede spoor’. Maar hoe moet er nu gere-integreerd worden als een werknemer zich door een woede-uitbarsting binnen een afdeling onmogelijk heeft gemaakt?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 10 oktober 2017 een uitspraak gedaan over een werknemer die tijdens een ‘hei-dag’, in het bijzijn van een groot aantal van zijn collega’s, een enorme woede-uitbarsting kreeg. De werknemer was, na een mislukte mediation, sinds januari 2016 ziek maar ging in maart 2016 wel mee met zijn collega’s naar de ‘hei-dag’. Die uitbarsting was niet zozeer tegen zijn collega’s gericht maar een aantal voelden zich geïntimideerd en bedreigd. De woedende werknemer was overigens al eerder (schriftelijk) aangesproken op de ‘aard en toon van zijn communicatie’.

Na de woede-uitbarsting laat de leidinggevende aan de werknemer weten dat hij niet meer welkom is op de afdeling, ook niet voor zijn re-integratie. De werknemer is het daar niet mee eens en vordert primair bij de kantonrechter toelating tot re-integratie in zijn eigen functie. Subsidiair vordert hij re-integratie in een passende functie.

De kantonechter wijst de primaire vordering af maar wijst de subsidiaire vordering, de re-integratie in een passende functie toe. De werknemer is het daar niet mee eens en gaat in hoger beroep. Uiteindelijk bekrachtigt het gerechtshof Amsterdam het vonnis van de kantonrechter.

Uit deze casus komt naar voren dat bij re-integratie niet alleen de medische en arbeidsdeskundige aspecten een rol spelen, maar ook het – in dit geval buitensporige – gedrag van de werknemer. Ook zien we het belang van het (schriftelijk) aanspreken van een werknemer op ongewenst gedrag.

Re-integratie is ingewikkeld en altijd maatwerk. Zorg daarom als werkgever voor een begeleiding door een goede arbodienst maar houd zelf altijd een vinger aan de pols. Ook bij re-integratietrajecten speelt het gedrag van de werknemer een rol en deze kan van grote invloed zijn op het verloop en de uitkomst van de re-integratie. Heeft u advies nodig? Schakel tijdig deskundig advies is, de advocaten van Vallei Advocaten & Mediators kunnen u bijstaan.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators