Indien u voornemens bent een werknemer te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, dan kunt u een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. In dat geval vraagt u toestemming aan het UWV om tot ontslag over te gaan. De betreffende werknemer wordt door het UWV in de gelegenheid gesteld te reageren op de ontslagaanvraag.

De uitvoeringsregels van het UWV bevatten en artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels die van toepassing zijn op de betreffende ontslaggrond. Ook bevatten de uitvoeringsregels een toelichting over hoe de relevante regels moeten worden toegepast en welke informatie u als werkgever bij de ontslagaanvraag dient aan te leveren.

Vanaf 1 augustus zijn er nieuwe uitvoeringsregels, de versies van 2016 komen daarmee te vervallen. Daarbij gaat het om de uitvoeringsregels voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De uitvoeringsregels zijn gepubliceerd op de website van het UWV (https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/uitvoeringsregels-ontslag-wegens-bedrijfseconomische-redenen-2018.pdf en https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/uitvoeringsregels-ontslag-wegens-langdurige-arbeidsongeschiktheid-2018.pdf).

Ondanks de zorgvuldig opgestelde uitvoeringsregels van het UWV blijft de materie op veel punten complex. U doet er dan ook verstandig aan een ontslagaanvraag tezamen met een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten voor te bereiden en u bij te laten staan gedurende de procedure. Bovendien is het voorleggen van een voorgenomen ontslag aan het UWV niet in alle gevallen de slimste route. In sommige gevallen is het de moeite waard om in goed overleg met de betreffende werknemer te proberen te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Laat u adviseren, zodat u er zeker van bent de juiste weg te bewandelen en tijdens die wandeling de juiste keuzes te maken.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators