Vallei Advocaten en Mediators in Ede zorgt ervoor dat haar klanten up to date zijn in de ontwikkelingen van de rechtspraak. In deze blog de situatie over een bijzonder hoge billijke vergoeding als gevolg van een reorganisatie en een (gestelde) verstoorde arbeidsverhouding.

De rechtbank Noord-Holland oordeelde onlangs dat een werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en direct daarmee samenhangend een billijke vergoeding van maar liefst € 628.000 bruto aan werknemer dient te voldoen (ECLI:NL:RBNHO:2018:3077).

De betreffende werkgever heeft een ontbindingsverzoek ingediend bij de rechtbank, primair op grond van bedrijfseconomische redenen ex artikel 7:671b lid 1 sub b BW en subsidiaire op grond van een verstoorde arbeidsverhouding ex artikel 7:671b lid 1 sub a BW. Alvorens deze procedure aanhangig te maken bij de rechtbank, heeft werkgever een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV. Het UWV weigerde echter aan werkgever toestemming te geven voor opzegging van de arbeidsovereenkomst met werknemer.

Werkgever en werknemer hebben na een schorsing van de zitting, de rechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van artikel 7:669 lid 3 sub g BW (verstoorde arbeidsverhouding). De rechter heeft daarop geoordeeld dat de verstoorde arbeidsverhouding enkel aan werkgever te wijten is en dat er sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werkgever.

Naar het oordeel van de rechter had het op de weg van werkgever gelegen, zeker gelet op het feit dat werknemer bijna vierendertig jaar in dienst is bij werkgever en altijd goed heeft gefunctioneerd, werknemer beter te informeren over de (beoogde) reorganisatie, hoor- en wederhoor te laten plaatsvinden en ervoor te zorgen dat werknemer (de bedongen of passende) werkzaamheden kon blijven verrichten. In plaats daarvan is werknemer aan zijn lot overgelaten. De rechter oordeelt verder dat niet gebleken is dat werkgever enige concrete inspanningen heeft verricht om werknemer voor haar organisatie te behouden. Daarnaast is het de rechter niet gebleken dat werkgever zich heeft ingespannen om deze periode minder belastend te maken voor werknemer, laat staan dat werkgever de verstoorde arbeidsverhouding heeft geprobeerd te herstellen. Dit had wel van werkgever verwacht mogen worden.

Werkgever heeft dusdanig ernstig verwijtbaar gehandeld, dat de kantonrechter aanleiding heeft gezien bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding aansluiting te zoeken bij de inkomens- en pensioenschade die de werknemer zal lijden tot aan de pensioenleeftijd. Werknemer bereikt de pensioengerechtigde leeftijd in september 2027. Met andere woorden: werkgever dient aan werknemer een bedrag van € 628.000,- bruto te voldoen uit hoofde van de billijke vergoeding.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat werkgever naast de billijke vergoeding van € 628.000,- bruto ook een transitievergoeding van € 86.022,- bruto en een bedrag van € 46.534,50 bruto aan niet genoten vakantiedagen dient te voldoen aan werknemer.

Gelet op het bovenstaande, blijkt maar weer hoe belangrijk het is om u tijdig van gedegen advies te laten voorzien wanneer u een reorganisatie beoogt. Juridisch advies in de aanloop naar een reorganisatie maar ook tijdens een reorganisatie is noodzakelijk. Handel correct en doordacht en laat u niet verrassen.

De advocaten van Vallei Advocaten en Mediators komen graag bij u op locatie, om u, uw bedrijf en uw bedrijfsvisie beter te leren kennen. Wij zijn namelijk geen advocaten die op afstand opereren, wij staan naast u en werken samen met u. Uiteraard bent u ook van harte welkom op ons kantoor in Ede. Goede koffie staat altijd voor u klaar. U kunt vrijblijvend contact opnemen met een van onze arbeidsrechtspecialisten via 0318 619121

« Terug naar het overzicht

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators