Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus met waarschuwen kan niet zo veel verkeerd gaan. Maar is dat wel zo? Een recente uitspraak van de kantonrechter in Den Haag leert ons dat een waarschuwing ook een ontbindingsmogelijk weg kan nemen.
De ‘Groen Links #metoo’ kwestie *1) is u misschien wel opgevallen. De kwestie draait om een fractiemedewerker die zeer ongepast gedrag vertoont bij een stagiaire na het jaarlijkse kerstdiner. De personeelsfunctionaris van Groen Links neemt het gedrag zeer hoog op en geeft de fractiemedewerker een formele waarschuwing. Met die waarschuwing lijkt de kwestie ‘onvoorwaardelijk’ afgedaan te zijn. Eind goed, al goed… Maar na de waarschuwing ontstaat een fikse ruzie tussen de werknemer en de werkgever.

De ruzie tussen partijen veroorzaakt uiteindelijk een verstoorde arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. In die verstoorde arbeidsverhouding speelt echter het eerdere wangedrag geen rol meer. De kantonrechter concludeert in zijn uitspraak *2) van 1 maart 2018 namelijk: “Het door [verzoekster] genoemde ernstige incident vormde kennelijk toen geen reden om de samenwerking met [verweerder] te beëindigen. Hem is een tweede kans geboden. Ter zitting is door [verzoekster] bevestigd dat de officiële waarschuwing een onvoorwaardelijk karakter heeft. Dit heeft tot gevolg dat [verzoekster] reeds onvoorwaardelijk en onherroepelijk arbeidsrechtelijke consequenties heeft verbonden aan het handelen van [verweerder]. Het gebeurde in de nacht van 18 op 19 december 2017 was daarmee afgedaan.”

Uit de passage van de uitspraak blijkt dat door de gegeven waarschuwing de eerdere verwijten hebben afgedaan. De conclusie die hieruit getrokken moet worden is dat waarschuwen goed is, maar dat als iemand een tweede kans wordt geboden dat die tweede kans dan ook reëel moet zijn.

Heeft u nu ook een werknemer die gewaarschuwd moet worden maar wilt u geen ‘kans weggeven’? Neem dan contact op met één van de ervaren arbeidsrechtadvocaten van Vallei Advocaten & Mediators.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators