Nu de eerste herfstbuien zich aandienen zou je al snel de vakantie vergeten. Zijn er nog verlofdagen over? Om dat vast te stellen moet je goed kijken naar de ‘houdbaarheid’. Het ‘type’ verlof bepaalt de houdbaarheid.

Verlof kan worden verdeeld in wettelijk verlof (4 maal het aantal werkdagen per week) en bovenwettelijk verlof. Bij een werkweek van 5 werkdagen is het wettelijke verlof 20 dagen, alle dagen boven de 20 zijn bovenwettelijke dagen. Wettelijke verlofdagen hebben een houdbaarheid van 5 jaar. De bovenwettelijke daarentegen vervallen al na 6 maanden na de laatste dag van het jaar waarin ze zijn opgebouwd.

De regels over de houdbaarheid van de verlofdagen zijn het uitgangspunt. De feitelijke toepassing kan echter anders komen te liggen als de werkgever het opnemen van verlof onmogelijk heeft gemaakt of als de werknemer door ziekte niet in staat is geweest het verlof op te nemen. Dit laatste is echter wel een uitzondering.
Het is dus belangrijk om te registreren welk verlof op welk moment is opgenomen. Gaat het om dagen met de korte of de lange verjaringstermijn?

Tot slot speelt het opnemen van verlof bij het einde van het dienstverband waarbij iemand vrij is gesteld van werk ook altijd een rol; zijn de dagen nu opgenomen of moeten die worden uitbetaald? Het is belangrijk hier goede en duidelijke afspraken over te maken zodat er later geen ‘gedoe’ ontstaat.

De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators kunnen u adviseren bij kwesties over verlof en het registreren van verlof. Neem contact op via 0318-619121 of per e-mail info@vallei-advocaten.nl

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators