Op vakantie gaan op kosten van de werkgever, wie wil dat nou niet? In een recente zaak die voor de kantonrechter in Roermond *) speelde is voor een werknemer een fikse streep door de (vakantie) rekening gezet. De kantonrechter oordeelde namelijk dat de werkgever bevoegd was om het te veel aan genoten vakantiedagen te verrekenen aan het einde van het dienstverband.

De kantonrechter legt in zijn uitspraak mooi uit hoe hij tot zijn oordeel is gekomen. Vakantieaanspraken worden tijdsevenredig opgebouwd in het jaar dat ze worden toegekend. Voordat van alle vakantiedagen ‘gebruik’ kan worden gemaakt zal daarvoor eerst gedurende een tijdsevenredige periode arbeid moeten worden verricht. Op het moment dat verlofdagen al worden opgenomen voordat deze qua tijd zijn opgebouwd, dan is volgens de kantonrechter sprake van een voorschot op het loon.

Het voorschot kan op grond van artikel 6:203 BW aan het einde van het dienstverband worden teruggevorderd.

Vorderingen op een werknemer kunnen bij het einde van het dienstverband worden verrekend met de uitbetaling van het laatste loon. Het is van belang voor werkgevers om een goede administratie van het aantal verlofdagen bij te houden. Daarnaast is het ook van belang om eventuele andere verrekenposten goed vast te leggen, te denken valt aan leningen, voorschotten op loon en bijvoorbeeld studiekosten.

Heeft u een vordering die verrekend moet worden met uw werknemer? De ervaren arbeidsrechtadvocaten van Vallei Advocaten & Mediators kunnen u adviseren en bijstaan.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators