De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators in Ede adviseren veel werkgevers op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Daarbij wordt met grote regelmaat aandacht besteed aan ziekteverzuim van werknemers.

De lange termijn (104 weken) waarover een werkgever het loon aan een arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen is al jaren een heikel (politiek) punt. Veel werkgevers hebben een regeling waarin ze afspreken dat het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70% van het loon wordt betaald tijdens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Maar stel nu dat je als werkgever per ongeluk de eerste drie maanden van het tweede jaar ook 100% betaalt in plaats van 70%? Kan de werknemer zich dan beroepen op een ‘gerechtvaardigd vertrouwen?’

De kantonrechter in Maastricht overwoog in deze kwestie dat het arbeidsvoorwaardenreglement slechts recht gaf op 70% loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. Om een gerechtvaardigd vertrouwen aan te kunnen nemen was meer nodig dan het per ongeluk te veel blijven betalen door de werkgever. Daarvoor zou bijvoorbeeld een concrete toezegging nodig zijn geweest. Een aanvullende toezegging was er in deze kwestie niet. De vordering van de werknemer werd dan ook afgewezen.

Uit deze casus komt de meerwaarde van een eigen arbeidsvoorwaardenreglement naar voren. Dit was van doorslaggevende betekenis in deze kwestie. Immers, dat was nu juist de regeling die tussen partijen gold. Dat de werkgever zich had vergist maakte de afspraak niet anders.

De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators kunnen u adviseren in het opstellen van een eigen arbeidsvoorwaardenreglement. Neemt u vrijblijvend contact op met uw advocaat in Ede voor een oriënterend gesprek.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators