Per 1 januari 2019 geldt er een nieuwe maximale transitievergoeding. Artikel 7:673 BW bepaalt de maximale transitievergoeding die u als werkgever verschuldigd kunt zijn aan uw werknemer.

Op dit moment bedraagt de maximale transitievergoeding € 79.000,-. Met ingang van 1 januari bedraagt de vergoeding maximaal € 81.000,-.

De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriele regeling gewijzigd. De betreffende ministeriele regeling kunt u hier raadplegen.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators