(Oud) werknemer moet schadevergoeding betalen aan zijn werkgever

(Oud) werknemer moet schadevergoeding betalen aan zijn werkgever

In een bijzondere kwestie die in Zaandam speelde heeft de kantonrechter geoordeeld dat een (oud) werknemer een schadevergoeding aan zijn werkgever moet betalen nadat is gebleken dat die werknemer heimelijk geheime (prijs) informatie met een concurrent had gedeeld waardoor de werkgever een opdracht misliep.

De feiten
Werknemer was tot juni 2019 in dienst als werkvoorbereider bij zijn werkgever GMT. Op de arbeidsovereenkomst was geen concurrentiebeding van toepassing. GMT is gespecialiseerd in het bouwen van opslagtanks. De werknemer zou in aanloop naar zijn pensioen in juni 2019 vanaf april 2019 worden vrijgesteld van zijn werkzaamheden.

In de maand februari 2019 stelt GMT een offerte op voor haar potentiële klant B om een tweetal opslagtanks bouwen. B. heeft naar aanleiding van een telefonisch contact met de bewuste werknemer ook een offerte opgevraagd bij de concurrent van GMT. Deze concurrent is tevens een vaste relatie van GMT en regelmatig onderaannemer. De offerte die B. uitbrengt aan de potentiële klant is aanmerkelijk aantrekkelijker dan de offerte van GMT. B. laat aan GMT weten geen gebruik te maken van de aanbieding die zij heeft gedaan.

De vordering en het verweer
GMT is van mening dat de potentiële klant afziet van de opdracht omdat zij, door heimelijk toedoen van de werknemer, een aantrekkelijkere aanbieding hebben gekregen van B. GMT stapt vervolgens naar de rechter en vordert dat deze de werknemer veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

Werknemer stelt echter dat hij zich nooit negatief heeft uitgelaten over zijn toenmalige werkgever en dat hij ook geen bedrijfsinformatie heeft doorgespeeld aan derden. Ook is de werknemer van mening dat hij niet in strijd met het goed werknemerschap heeft gehandeld. Kortom, de werknemer is van mening dat hem niets verweten kan worden.

De beoordeling door de kantonrechter 
De kantonrechter[1] is van mening dat de werkgever voldoende heeft gemotiveerd dat door toedoen van de werknemer zij een opdracht zijn misgelopen. Op de werknemer is de beperking van de aansprakelijkheid van artikel 7:661 BW, namelijk die dat de werknemer pas aansprakelijk is als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, niet van toepassing. Dat komt omdat de schade niet is ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst. Immers, het doorspelen van geheime (prijs)informatie naar een concurrent behoort niet tot de gebruikelijke werkzaamheden van de werknemer.

Verder is de kantonrechter van mening dat de aansprakelijkheid ook volgt uit artikel 7:611 (goed werknemerschap) aangezien het evident is dat de werknemer tekort is geschoten in zijn verplichting zich als goed werknemer te gedragen.

De kantonrechter bepaalt dat de werknemer een schadevergoeding aan de werkgever moet betalen van € 3.710,00 te vermeerderen met de wettelijke rente.

Wat kunnen we leren van deze uitspraak?
Werknemers zijn gehouden zich als goed werknemer te gedragen. Uit deze uitspraak kunnen we leren dat het zeker niet OK is als een werknemer, ook al heeft hij geen concurrentiebeding, geheime of gevoelige informatie deelt met een concurrent. Dat geldt eveneens als de werknemer al (bijna) uit dienst is.

Uit de beoordeling van de kantonrechter volgt dat een werknemer zich niet achter de beperkingen van artikel 7:661 BW kan verschuilen. 

Het kan verstandig zijn in uw arbeidsovereenkomsten of bedrijfsregelement een bepaling op te nemen om werknemer er (extra) aan te herinneren dat het niet toegestaan is om geheime informatie te delen met derden en dat aan dergelijke gedrag consequenties zijn verbonden.

Heeft u het idee dat een werknemer ongeoorloofd uw bedrijfsgeheimen met derden deelt? Neem contact op met de advocaten van Vallei Advocaten & Mediators om te zien welke strategie zin vol is. Wij denken graag met u mee.

Vallei Advocaten & Mediators, uw advocaat in de Gelderse Vallei!


[1] Kantonrechter Zaanstad 19 november 2020 ECLI:NL:RBNHO:2020:10735

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators