Ontslag op staande voet; alles of niets!

Ontslag op staande voet; alles of niets!

Het geven van ontslag op staande voet is een riskante activiteit. Immers, je bent als werkgever aan veel regels gebonden. Soms is het echter noodzakelijk en dan kan een ontslag op staande voet een prima oplossing zijn. De kans op een formele fout ligt op de loer en de gevolgen zijn dan groot. Daarom is altijd ons advies zo snel mogelijk deskundig advies in te winnen.

Uit de wettelijke regels volgt dat er uiteraard als eerste een rechtsgeldige grond moet zijn voor een ontslag op staande voet. De bekende voorbeelden zijn natuurlijk diefstal en mishandeling, maar er zijn veel meer gronden te bedenken waarvoor een ontslag op staande voet ingezet kan worden. Denk bijvoorbeeld aan fraude, bedreiging of belaging.

De tweede voorwaarde is dat de werknemer ‘onverwijld’, zeg maar zo spoedig mogelijk, moet worden opgezegd en aansluitend is de derde voorwaarde dat de werknemer snel geïnformeerd moet worden over de reden van de opzegging. Het is vervolgens verstandig (maar niet verplicht) om hoor en wederhoor toe te passen. Zo kunnen eventuele bijzonderheden rond de bedoelde situatie worden verkend.

Zaken rond een ontslag op staande voet zijn altijd zeer casuïstisch, ze vragen daarom om een grondige onderbouwing. Soms is de reden voor het ontslag voor iedereen klip en klaar, maar soms is er meer onderzoek nodig. In die soort gevallen kan het verstandig zijn om een time out in te bouwen met een ‘schorsing’. Dat geeft je als werkgever de tijd om alle feiten en omstandigheden zorgvuldig op een rijtje te zetten.

Als je zeker bent van je zaak dan kun je over gaan tot het geven van ontslag op staande voet. Denk er dan aan dat het belangrijk is dat in de ontslagbrief goed en duidelijk komt te staan wat de reden van het ontslag is, die brief vormt uiteindelijk de juridische basis. Als de werknemer het ontslag wil vernietigen dan zal de kantonrechter de zaak beoordelen aan de hand van de ontslagbrief.

De werknemer kan een ontslag op staande voet alleen via de kantonrechter vernietigen. Die procedure moet binnen twee maanden zijn gestart. Is de werknemer te laat, dan vervalt de mogelijkheid om een procedure te starten. In de ontslagprocedure kan de werknemer twee verzoeken indienen; als eerste de vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet. In dat geval keert de werknemer terug, mits hij in het gelijk wordt gesteld. Als tweede kan de werknemer berusten bij de opzegging en de kantonrechter vragen een billijke vergoeding toe te kennen.

In de beoordeling zal de kantonrechter moeten oordelen of het gegeven ontslag op staande voet rechtsgeldig was. Dat is een beoordeling van alles of niets; of de opzegging was rechtsgeldig of hij was dat niet. De gevolgen zijn voor beide partijen erg groot.

Een ontslag op staande voet vraagt dus zorgvuldigheid, een grondige onderbouwing en het goed doorlopen van alle vereisten. Ons dringende advies is een ervaren en deskundig adviseur in de arm te nemen. De ervaren arbeidsrecht advocaten van Vallei Advocaten & Mediators in Ede staan u graag bij. Neem contact op via 0318-619121.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators