Ongewenst gedrag binnen mijn organisatie

Ongewenst gedrag binnen mijn organisatie

Na #Metoo en The Voice is er (gelukkig) veel aandacht voor ongewenst gedrag. Maar wat doe je nou als werkgever als er sprake is van ongewenst gedrag binnen jouw organisatie? In dit artikel volgen acht concrete tips om zo goed als mogelijk om te gaan met de melder en de beklaagde, maar zeker ook met zorg en aandacht voor de organisatie en de ‘andere’ collega’s.

  1. Zorg dat binnen de organisatie beleid bekend is over gedrag dat als ongewenst wordt gezien. Door regelmatig en openlijk het beleid te benoemen verlaag je de drempel en weten werknemers er van. Zorg ook dat als er een vertrouwenspersoon is, dat deze voor iedereen bekend is en bereikbaar. Laat deze onderwerpen bijvoorbeeld regelmatig terugkeren in een (afdelings)overleg of maak het zichtbaar op intranet of fysiek prikborden.
  2. Als er een melding van ongewenst gedrag is, reageer dan rustig en voorkom paniek en primaire reacties.
  3. Luister goed naar de melder, maar kijk ook naar de bredere belangen zoals die van de beklaagde en de overige collega’s. Denk goed na over de interne communicatie, enerzijds wil je geen onrust en anderzijds wil je niemand ongefundeerd beschuldigen. Collega’s op een afdeling hebben vragen en hebben belang bij duidelijkheid.
  4. Laat zo spoedig mogelijk onafhankelijk onderzoek doen. Dat kost tijd en geld maar zal veel objectiever en waardevoller zijn dan een eigen intern onderzoek. Rechters waarderen de resultaten van een objectief en onafhankelijk onderzoek beter dan die van een eigen manager of het eigen vaste advocatenkantoor.
  5. Blijkt op enig moment dat er sprake is van een strafbaar feit, doe dan aangifte bij de politie.
  6. Analyseer de uitkomsten van het onderzoek goed en overweeg of het nemen van arbeidsrechtelijke maatregelen passend en noodzakelijk is. Kijk daarbij ook goed naar de mogelijkheden die het eigen beleid of de cao bieden.
  7. Mogelijk moet van het ongewenste gedrag ook melding gemaakt worden bij een externe instantie, zoals bijvoorbeeld in het hoger onderwijs.
  8. Evalueer zowel de melding, als ook de daarop ingezette procedure. Wat ging goed en wat kan beter? Pas je beleid aan op de onderdelen waarvan je hebt ervaren dat het anders of beter kan. In de evaluatie kun je ook met de betrokkenen een diepte-interview houden om met name terug te kijken op de interne procedure vanaf de melding.

Is er binnen jouw organisatie sprake van ongewenst gedrag, praat er over en pak het aan. Door tijdig en pro-actief op te treden kunnen veel problemen, onrust en persoonlijk lijden worden voorkomen. De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators kunnen u daarbij adviseren en zo nodig bij staan in een onderzoek.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators