Tropische hitte…

Tropische hitte… De komende dagen gaat waarschijnlijk het oude hitterecord van Nederland sneuvelen. Temperaturen richting de 40° worden verwacht. Het is goed om op tijd maatregelen te nemen en uit voorzorg de nodige voorbereidingen te treffen. Te denken valt aan het aanpassen van werktijden, het aanpassen van werkzaamheden, het inbouwen van extra pauzes, het verstrekken […]

Lees meer

Disfunctionerende werknemer: lever maatwerk!

Recent heeft de Hoge Raad[1] enkele gezichtspunten geformuleerd waarbij aansluiting kan worden gezocht voor de beoordeling van de vraag of een werkgever een werknemer in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren. In de voorliggende kwestie overwoog het gerechtshof dat de werkgever de werkneemster in ieder geval vanaf september 2016 door […]

Lees meer

De rapen zijn gaar voor de arbeidsongeschikte kok…

De rapen zijn gaar voor de arbeidsongeschikte kok… Hoe moet een werkgever nu omgaan met arbeidsongeschikte werknemers? Verzuim van werknemers is voor werkgevers niet alleen een kostbare zaak, maar zeker ook ingewikkelde materie. De beoordeling van de bedrijfsarts, en eventueel een verzekeringsarts, zijn bij juridische discussies van doorslaggevende aard. In een zaak die recent door […]

Lees meer

Startersdag Ede:Vallei Advocaten & Mediators helpt je op weg.

Startersdag Ede: Vallei Advocaten & Mediators helpt je op weg. Op woensdag 5 juni 2019 wordt in het gemeentehuis van Ede de startersdag georganiseerd. Tijdens deze startersdag kunnen startende ondernemers vragen stellen, advies krijgen en deelnemen aan verschillende workshops. Verschillende partijen nemen deel aan deze startersdag, zoals bijvoorbeeld de Rabobank. Vallei Advocaten & Mediators neemt […]

Lees meer

De WAB is aangenomen: opnieuw een aanpassing van het ontslagrecht

Op 1 juli 2015 werd het Nederlandse ontslagrecht grondig gewijzigd, de geboorte van de WWZ. Vanuit diverse kanten was er direct kritiek op die nieuwe wet. Toenmalig minister Asscher wilde van de kritiek niets weten en was van mening dat de WWZ eerst een eerlijke kans moest krijgen. Inmiddels is er voldoende data verzameld en […]

Lees meer

Mondelinge opzegging & start vervaltermijn

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft recent een interessante uitspraak gewezen met betrekking tot een mondelinge opzegging. De werkgever in kwestie is op 24 november 2017 door de Rechtbank Rotterdam failliet verklaard. Naar aanleiding van het faillissement en het feit dat de werknemer niet aan zijn re-integratieverplichting voldeed, is de werknemer op dezelfde dag telefonisch ontslagen. […]

Lees meer

Duur partneralimentatie beperkt tot vijf jaren?

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel “Herziening partneralimentatie” dat grote gevolgen zal hebben voor de duur van de partneralimentatie. Naar verwachting zal het wetsvoorstel per 1 januari 2020 in werking treden. Kort gezegd komt het wetsvoorstel erop neer dat de maximale alimentatieduur – thans 12 jaar vanaf datum echtscheiding […]

Lees meer

De AVG wordt bijna 1 jaar, hoe staan we er voor?

In het voorjaar van 2018 werd het nieuws grotendeels beheerst door de ‘invoering’ van de AVG. Eigenlijk bestonden de meeste onderdelen allang, maar dat was niet bekend bij het grote publiek. Na bijna een jaar is de aandacht een stuk minder groot. Hoe staan we er eigenlijk voor? Uit berichten van de Autoriteit Persoongegevens (AP) […]

Lees meer

Cocaïnegebruik door werknemer tijdens personeelsfeestje: geen dringende reden!

In een kwestie waarover de kantonrechter in Den Haag zich mocht buigen(ECLI:NL:RBDHA:2019:1473), speelde de vraag of een ontslag op staande voet, de dringende reden, stand kon houden bij het gebruik van cocaïne tijdens een personeelsfeest. Ten aanzien van het gebruik van cocaïne in het algemeen was de kantonrechter van mening dat dit in brede kring […]

Lees meer

Per ongeluk te veel ziekengeld betaald? Je zou er ziek van worden.

De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators in Ede adviseren veel werkgevers op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Daarbij wordt met grote regelmaat aandacht besteed aan ziekteverzuim van werknemers. De lange termijn (104 weken) waarover een werkgever het loon aan een arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen is al jaren een heikel (politiek) punt. Veel werkgevers hebben een […]

Lees meer

© 2020 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators