Kwaad kersen eten

Datum publicatie: 18-01-2021

Kwaad kersen eten Als bij een kantonrechter het beeld ontstaat dat het met een werknemer kwaad kersen eten is en dat deze werknemer niet alleen de kantjes er vanaf loopt maar ook zijn werkgever tart met zijn gedrag moet je het als werknemer toch wel bont hebben gemaakt. De kantonrechter in Den Haag[1] ontbond de arbeidsovereenkomst […]

Lees meer

(Oud) werknemer moet schadevergoeding betalen aan zijn werkgever

Datum publicatie: 11-01-2021

(Oud) werknemer moet schadevergoeding betalen aan zijn werkgever In een bijzondere kwestie die in Zaandam speelde heeft de kantonrechter geoordeeld dat een (oud) werknemer een schadevergoeding aan zijn werkgever moet betalen nadat is gebleken dat die werknemer heimelijk geheime (prijs) informatie met een concurrent had gedeeld waardoor de werkgever een opdracht misliep. De feitenWerknemer was […]

Lees meer

Compensatie transitievergoeding voor (mkb) werkgevers

Datum publicatie: 30-12-2020

Compensatie transitievergoeding voor (mkb) werkgevers Per 1 januari 2021 wijzigt de regeling compensatie transitievergoeding. Vanaf dat moment kunnen kleine (maximaal 25 werknemers) werkgevers bij de beëindiging van de onderneming wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of in geval van overlijden van de werkgever de uitbetaalde transitievergoeding gecompenseerd krijgen. Om het geld compenseert krijgen moet […]

Lees meer

De 15-april arresten & de statutair bestuurder: hoe zat het ook alweer?

Datum publicatie: 09-11-2020

Op 15 april 2005 wees de Hoge Raad drie arresten over het ontslag van de statutair bestuurder. Het uitgangspunt van de 15-april arresten is dat een rechtsgeldig vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit, de arbeidsrechtelijke beëindiging tot gevolg heeft. De 15-april arresten & de statutair bestuurder: hoe zat het ook alweer? Voor de rechtspositie als bestuurder gelden de regels […]

Lees meer

Xella-beschikking en het slapende dienstverband voor inwerkingtreding van de Wwz. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden laat zich uit over de vraag of er in dat geval sprake is van een grond voor toekenning vergoeding.

Datum publicatie: 04-11-2020

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich op 26 oktober 2020 uitgelaten over de vraag of de weigering van werkgever om in te stemmen met het voorstel van werknemer tot beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden onder toekenning van de transitievergoeding, ernstig verwijtbaar is wanneer het dienstverband al slapend was voor inwerkingtreding van de Wwz . […]

Lees meer

Samenloop artikel 7:610b en 7:628a BW: Rb. Amsterdam van 3 september 2020

Datum publicatie: 26-10-2020

Kantonrechter Amsterdam heeft zich op 3 september 2020 uitgelaten over de samenloop van artikel 7:610b en 7:628a. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij deze uitspraak. Artikel 7:628a BW De Wet Arbeidsrecht in Balans (WAB) brengt voor oproepovereenkomsten aanzienlijke wijzigingen met zich mee. De achterliggende gedachte hiervan is de versterking van de positie van de oproepkracht […]

Lees meer

Wegens onbereikbaarheid van de zieke werknemer kan het UWV geen deskundigenoordeel opmaken. Gerechtshof Den Haag oordeelde op 15 oktober 2020 dat u in dat geval (gelukkig) niet met lege handen staat.

Datum publicatie: 23-10-2020

Uw werknemer is ziek, onbereikbaar en werkt niet mee aan de re-integratie. Werknemer negeert zeven oproepen van de bedrijfsarts. Ook op uw oproepen geeft werknemer niet thuis. Het UWV kan geen deskundigenoordeel afgeven omdat ook het UWV geen contact kan krijgen met de werknemer. Wat zijn uw verplichtingen (en rechten) als werkgever in dit kader? […]

Lees meer

Corona op de werkvloer: van nieuwe arbeidsrechtelijke vraagstukken tot diverse geschillen tussen werkgevers en werknemers [DEEL 1]

Datum publicatie: 21-10-2020

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij enkele gepubliceerde rechtspraak omtrent de arbeidsrechtelijke corona-perikelen. Deze bijdrage zal worden gesplitst in drie delen. 50 % doorbetaling van het loon: Rb. Amsterdam van 28 mei 2020 De eerste arbeidsrechtelijke corona-uitspraak dateert van 28 mei 2020. In deze kwestie exploiteert werkgever een restaurant met Turkse etenswaren, vooral broodjes, in […]

Lees meer

Is er een dokter in de zaal? De arbodienst als werkgever. Ktr. Arnhem van 11 juni 2020.

Datum publicatie: 19-10-2020

Je zou toch denken dat als er één werkgever is die op een juiste manier om kan gaan met een ziekmelding, dat het wel een arbodienst zou zijn. Uit de uitspraak van de kantonrechter Arnhem van 11 juni 2020 bleek echter dat net zoals bij de loodgieter de kraan wel eens lekt. Met andere woorden: […]

Lees meer

In hoeverre is een vergoedingsrecht mogelijk na een relatiebreuk?

Datum publicatie: 14-10-2020

Door mrs. R.C.H. Bruinier & R.J. Blauwhoff Ongeveer een derde van de paren in Nederland is ongehuwd/ongeregistreerd en dat aantal groeit gestaag, zo blijkt uit cijfers van het CBS . Door de corona-crisis stellen paren veelal een eventuele trouwwens uit . Dat neemt niet weg dat er volop lijkt te worden geïnvesteerd in de bouw […]

Lees meer

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators