Benadeling van schuldeisers in internationaal verband: is de Nederlandse rechter bevoegd? Hoge Raad 3 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1223

Datum publicatie: 06-07-2020

Benadeling van schuldeisers in internationaal verband en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Lees meer

Uitsluitingsclausule naar buitenlands erfrecht naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof van 25 juni 2020

Datum publicatie: 06-07-2020

Met enige regelmaat komt de vraag op hoe om te gaan met een erfenis of schenking als die afkomstig is van een buitenlandse erflater maar toekomt aan een echtgenoot die in de Nederlandse gemeenschap van goederen (vóór 1 januari 2018) is getrouwd, zonder dat er een uitsluitingsclausule is gemaakt. Valt de erfenis of schenking dan […]

Lees meer

Art. 8 Rome I en het toepasselijke recht bij individuele arbeidsovereenkomsten

Datum publicatie: 25-06-2020

De Hoge Raad heeft op 29 mei 2020 (ECLI:NL:HR:2020:958) een mooie uitspraak gewezen over de toepassing van artikel 8 van de Europese Verordening Rome I (hierna: Rome I-Verordening) ten aanzien van de aanwijzing van het toepasselijk recht op individuele arbeidsovereenkomsten. Het oordeel en de toelichting van de Hoge Raad leest u in dit artikel. Hoge […]

Lees meer

Werknemer kan geen ‘recht’ op thuiswerken bij – vrees voor – Corona afdwingen (Rechtbank 16 juni 2020)

Datum publicatie: 19-06-2020

Kantonrechter heeft zich uitgelaten over de vraag of een werknemer vanwege (vrees voor) Corona een recht op thuiswerken kan en mag afdwingen bij de werkgever. De rechter heeft afwijzend geoordeeld. Rechtbank Gelderland, 16 juni 2020 Op 16 juni 2020 (ECLI:NL:RBGEL:2020:2954) heeft de kantonrechter in Nijmegen uitspraak gedaan in een kort geding dat een werkneemster had […]

Lees meer

Geen werk door Corona: loondoorbetalingsverplichting rechtspraak van 28 en 29 mei 2020

Datum publicatie: 17-06-2020

Veel werkgevers hebben te maken met de situatie dat zij door de Corona-maatregelen geen werk meer hebben voor werknemers. Leidt het wegvallen van werk tijdens de Cornona-maatregelen tot verval van loonaanspraken? Rechtbank Oost-Brabant, 29 mei 2020 Leidt het wegvallen van werk tijdens de Cornona-maatregelen tot verval van loonaanspraken? Rechtbank Oost-Brabant heeft op 29 mei 2020 […]

Lees meer

HvJ-EU (14 mei 2020) laat zich nader uit over vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

Datum publicatie: 08-06-2020

Het Europese Hof van Justitie heeft in haar arrest van 14 mei 2020 bepaald, dat een verzekerde (rechtsbijstandverzekering) ook een vrije advocaatkeuze heeft bij een bemiddeling en bij buitengerechtelijk onderhandelingen. Vrije advocaatkeuze. Deze term klinkt bij velen bekend in de oren, maar wat betekent deze term eigenlijk concreet voor u als verzekerde rechtszoekende? Rechtsbijstandsverzekeraars zijn […]

Lees meer

Dwangsom vanwege huwelijkse gevangenschap; toepassing religieus recht én Europese bevoegdheidsregels en conflictregels op het gebied van Rome I op de bruidsgave

Datum publicatie: 23-04-2020

De Rechtbank Rotterdam [1] heeft op 14 april 2020 een in enkele opzichten interessante uitspraak gedaan op het gebied van het (internationale) familierecht. In dit artikel zal nader worden ingegaan op deze interessante uitspraak, welke zich toespitst op de toepassing van religieus recht én Europese bevoegdheidsregels en conflictregels op het gebied van Rome I op […]

Lees meer

Terugbetaling en/of verrekening van teveel betaalde partneralimentatie?

Datum publicatie: 16-04-2020

Datum publicatie: 16 april 2020 Beslist een rechter op een verzoek tot wijziging van een eerder vastgestelde onderhoudsbijdrage, dan doet hij dit ‘behoedzaam’. Het uitgangspunt van behoedzaamheid heeft te maken met de mogelijk ingrijpende gevolgen voor de onderhoudsgerechtigde in verband met een daardoor in het leven geroepen verplichting tot terugbetaling als er te veel alimentatie […]

Lees meer

Uw werknemer is zwanger tijdens de Coronacrisis. Wat nu?

Datum publicatie: 09-04-2020

Publicatiedatum: 9 april 2020 Uit de Arbowet (artikel 1.42 Arbeidsomstandighedenbesluit) volgt dat een werkgever extra aandacht dient besteden aan zwangere vrouwen, met het oog op beroepsgebonden gezondheidsrisico’s voor de werkneemster en het ongeboren kind. Maar wat kan van een werkgever aanvullend worden verwacht tijdens de coronacrisis waarin wij ons nu bevinden? COVID-19 en zwangere vrouwen […]

Lees meer

De compensatieregeling transitievergoeding: werkgevers let op de termijnen!

Datum publicatie: 02-04-2020

Publicatiedatum: 2 april 2020 Niet enkel de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is in werking getreden op 1 april 2020. Ook aan de compensatieregeling transititevergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt per 1 april 2020 concrete uitvoering gegeven. Veel werkgevers hebben – vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze regeling – dienstverbanden beëindigd en transitievergoedingen […]

Lees meer

© 2021 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators