Ontslag op staande voet tijdens ziekte… Je bent niet lekker!

Een cliënt, we noemen hem Max, belde met de vraag of het wel juist is dat zijn werkgever hem op staande voet heeft ontslagen tijdens ziekte? We bespreken zijn kwestie en wat blijkt? Max is in een psychose geraakt en daardoor gedwongen opgenomen. De werkgever kon hem niet bereiken en stuurde een WhatsApp bericht dat […]

Lees meer

Kinderalimentatie afkopen?

Het komt in de praktijk geregeld voor dat ouders in geval van een echtscheiding of verbreking van de samenleving in onderling overleg afspraken maken over de gevolgen voor de kinderen. Dat het daarbij niet altijd goed gaat, blijkt wel uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 3 september 2014. Het ging om het volgende. […]

Lees meer

De arbeidsovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden

Sinds de wijziging van de WW in oktober 2006 kunnen werknemers ‘veilig’ instemmen met de beëindiging met wederzijds goedvinden van de arbeidsovereenkomst. Met de invoering van de WWZ is eigenlijk de hoofdregel dat werkgever en werknemer het juist zelf regelen. De meest gebruikte manier is het vastleggen van dergelijke afspraken in een vaststellingsovereenkomst. In een […]

Lees meer

Het Regeerakkoord en de gevolgen voor het arbeidsrecht

In het regeerakkoord van de vier partijen die de nieuwe regering gaan vormen komen een aantal belangrijke gevolgen naar voren voor het arbeidsrecht. Hieronder geven we een kort overzicht van de gevolgen van het voorgenomen beleid. • Met de invoering van de WWZ (per 1 juli 2015) zijn strikte ontslaggronden in de wet gekomen. Volgens […]

Lees meer

‘Lest we forget’

September is de maand om de ‘slag om Arnhem’ te herdenken. Soms vergeten we weleens hoe veel het waard is dat we in vrijheid kunnen herdenken. In onze samenleving mag iedereen in vrijheid zijn leven inrichten zoals hij dat wil en keuzes maken zonder dat die geblokkeerd worden. Die vrijheid is zo kostbaar dat we […]

Lees meer

Vakantie voorbij. Verlofdagen over, of toch niet?

Nu de eerste herfstbuien zich aandienen zou je al snel de vakantie vergeten. Zijn er nog verlofdagen over? Om dat vast te stellen moet je goed kijken naar de ‘houdbaarheid’. Het ‘type’ verlof bepaalt de houdbaarheid. Verlof kan worden verdeeld in wettelijk verlof (4 maal het aantal werkdagen per week) en bovenwettelijk verlof. Bij een […]

Lees meer

Vallei Advocaten & Mediators opent deuren tijdens ‘Dag van de Scheiding’

Vallei Advocaten & Mediators in Ede opent op vrijdag 8 september haar deuren tijdens de ‘Dag van de Scheiding’. Op deze dag kunnen bezoekers vrijblijvend kennismaken met mr. R.C.H. Bruinier, specialist Personen- en Familierecht van dit kantoor en lid van de vFAS, en meer informatie krijgen over scheiden. De ‘Dag van de Scheiding’ is door […]

Lees meer

Vakantiestress…

Komende weken geniet Nederland weer volop van de jaarlijkse zomervakantie. Heerlijk een paar weken ontspannen, daar knapt een mens van op. Toch brengt de vakantie elk jaar weer de nodige stress met zich mee; niet alleen de files naar het zuiden, het (gezamenlijk) vinden van de juiste route of het opzetten van de tent. Nee, […]

Lees meer

Achterstallige partneralimentatie is geen verknochte schuld

Op 15 mei 2017 heb ik een artikel geschreven over de vraag of een letselschadevergoeding verknocht is of niet. In een al wat oudere uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 28 februari 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:1643) ging het om de vraag of een schuld uit hoofde van achterstallige partneralimentatie, meer in het bijzonder aan een eerdere echtgenote, […]

Lees meer

De Hoge Raad geeft duidelijkheid over de billijke vergoeding

Twee jaar na de invoering van het nieuwe ontslagrecht (WWZ) geeft de Hoge Raad in zijn arrest van 30 juni 2017 duidelijkheid over de billijke vergoeding bij een vernietigbaar ontslag. Uit het arrest volgt dat de inkomensgevolgen van het (vernietigbare) ontslag meewegen in het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding. De Hoge Raad […]

Lees meer

© 2019 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators