Is er een dokter in de zaal? De arbodienst als werkgever. Ktr. Arnhem van 11 juni 2020.

Datum publicatie: 19-10-2020

Je zou toch denken dat als er één werkgever is die op een juiste manier om kan gaan met een ziekmelding, dat het wel een arbodienst zou zijn. Uit de uitspraak van de kantonrechter Arnhem van 11 juni 2020 bleek echter dat net zoals bij de loodgieter de kraan wel eens lekt. Met andere woorden: […]

Lees meer

In hoeverre is een vergoedingsrecht mogelijk na een relatiebreuk?

Datum publicatie: 14-10-2020

Door mrs. R.C.H. Bruinier & R.J. Blauwhoff Ongeveer een derde van de paren in Nederland is ongehuwd/ongeregistreerd en dat aantal groeit gestaag, zo blijkt uit cijfers van het CBS . Door de corona-crisis stellen paren veelal een eventuele trouwwens uit . Dat neemt niet weg dat er volop lijkt te worden geïnvesteerd in de bouw […]

Lees meer

Kleine wasjes, grote risico’s: de Wet Aanpak Schijnconstructies

Datum publicatie: 12-10-2020

Bedrijven die in opdracht van een opdrachtgever werken en gebruik maken van opdrachtnemers (op basis van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk), doen er verstandig aan niet alleen de opdrachtnemer te controleren maar ook goede afspraken te maken. In dit artikel zal hierop nader worden ingegaan. De Was op de bagagedrager Op 1 […]

Lees meer

‘Onrechtmatig’ verkregen bewijs in het Arbeidsrecht

Datum publicatie: 07-10-2020

In het kader van bewijslevering wordt weleens de vraag gesteld, hoe men dient te handelen bij ‘onrechtmatig’ verkregen bewijs in het Arbeidsrecht. In dit artikel zal hierop, in het algemeen, worden ingegaan. De Hoge Raad heeft op 11 juli 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1632) in een procedure over de werkingssfeer van twee cao’s bevestigd, dat in civiele procedures […]

Lees meer

Artikel 8 EVRM (adoptie): dat de ‘minderjarigheidseis’ onder bijzondere omstandigheden terzijde kan worden gesteld opnieuw bevestigd.

Datum publicatie: 16-07-2020

Dat de ‘minderjarigheidseis’ onder bijzondere omstandigheden terzijde kan worden gesteld door de rechter, wordt opnieuw bevestigd in een uitspraak van de Rechtbank Zeeland- West Brabant die op 15 juli 2020 is gepubliceerd. Adoptie meerderjarig (pleeg)kind toegewezen. In deze kwestie ging het om een verzoek voor adoptie door pleegouders, welke de zorg voor de adoptant jarenlang […]

Lees meer

Benadeling van schuldeisers in internationaal verband: is de Nederlandse rechter bevoegd? Hoge Raad 3 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1223

Datum publicatie: 06-07-2020

Benadeling van schuldeisers in internationaal verband en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Lees meer

Uitsluitingsclausule naar buitenlands erfrecht naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof van 25 juni 2020

Datum publicatie: 06-07-2020

Met enige regelmaat komt de vraag op hoe om te gaan met een erfenis of schenking als die afkomstig is van een buitenlandse erflater maar toekomt aan een echtgenoot die in de Nederlandse gemeenschap van goederen (vóór 1 januari 2018) is getrouwd, zonder dat er een uitsluitingsclausule is gemaakt. Valt de erfenis of schenking dan […]

Lees meer

Art. 8 Rome I en het toepasselijke recht bij individuele arbeidsovereenkomsten

Datum publicatie: 25-06-2020

De Hoge Raad heeft op 29 mei 2020 (ECLI:NL:HR:2020:958) een mooie uitspraak gewezen over de toepassing van artikel 8 van de Europese Verordening Rome I (hierna: Rome I-Verordening) ten aanzien van de aanwijzing van het toepasselijk recht op individuele arbeidsovereenkomsten. Het oordeel en de toelichting van de Hoge Raad leest u in dit artikel. Hoge […]

Lees meer

Werknemer kan geen ‘recht’ op thuiswerken bij – vrees voor – Corona afdwingen (Rechtbank 16 juni 2020)

Datum publicatie: 19-06-2020

Kantonrechter heeft zich uitgelaten over de vraag of een werknemer vanwege (vrees voor) Corona een recht op thuiswerken kan en mag afdwingen bij de werkgever. De rechter heeft afwijzend geoordeeld. Rechtbank Gelderland, 16 juni 2020 Op 16 juni 2020 (ECLI:NL:RBGEL:2020:2954) heeft de kantonrechter in Nijmegen uitspraak gedaan in een kort geding dat een werkneemster had […]

Lees meer

Geen werk door Corona: loondoorbetalingsverplichting rechtspraak van 28 en 29 mei 2020

Datum publicatie: 17-06-2020

Veel werkgevers hebben te maken met de situatie dat zij door de Corona-maatregelen geen werk meer hebben voor werknemers. Leidt het wegvallen van werk tijdens de Cornona-maatregelen tot verval van loonaanspraken? Rechtbank Oost-Brabant, 29 mei 2020 Leidt het wegvallen van werk tijdens de Cornona-maatregelen tot verval van loonaanspraken? Rechtbank Oost-Brabant heeft op 29 mei 2020 […]

Lees meer

© 2022 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators