Per 1 januari 2019 stijgen de alimentatiebedragen

Op grond van artikel 1:402a BW stijgen jaarlijks de alimentatiebedragen. Het indexeringspercentage per 1 januari 2019 bedraagt 2,0 %. Dit percentage is vastgesteld door de Minister voor Rechtsbescherming (S. Dekker) bij beschikking van 19 oktober 2018 (nummer 238277). De betreffende beschikking is gepubliceerd in de Staatscourant van jaargang 2018, nummer 60162. Middels de volgende link […]

Lees meer

Uw werknemer neemt heimelijk gesprekken van u op. Mag dit?

Het komt regelmatig voor dat een werkgever zich tot ons kantoor wendt met de vraag of werknemers heimelijk gesprekken mogen opnemen. Uitgangspunt daarbij is dat het heimelijk opnemen van een gesprek waar iemand zelf aan deelneemt vooralsnog niet strafbaar is. Bij het heimelijk opnemen van een gesprek is de privacy van de gesprekspartner echter wel […]

Lees meer

Per 1 januari 2019 geldt er een nieuwe maximale transitievergoeding

Per 1 januari 2019 geldt er een nieuwe maximale transitievergoeding. Artikel 7:673 BW bepaalt de maximale transitievergoeding die u als werkgever verschuldigd kunt zijn aan uw werknemer. Op dit moment bedraagt de maximale transitievergoeding € 79.000,-. Met ingang van 1 januari bedraagt de vergoeding maximaal € 81.000,-. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks met […]

Lees meer

Vrijdag 14 september 2018: Dag van de Scheiding

Vrijdag 14 september 2018 is de Dag van de Scheiding. Vallei Advocaten en Mediators in Ede besteedt traditiegetrouw veel aandacht aan deze bijzondere en zeer zinvolle dag. Onze specialist mr. R. Bruinier, tevens mediator en lid van de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), geeft u op deze dag geheel vrijblijvend en kosteloos […]

Lees meer

Werkgevers opgelet: Nieuwe uitvoeringsregels UWV

Indien u voornemens bent een werknemer te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, dan kunt u een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. In dat geval vraagt u toestemming aan het UWV om tot ontslag over te gaan. De betreffende werknemer wordt door het UWV in de gelegenheid gesteld te reageren op de ontslagaanvraag. De […]

Lees meer

Gooien van een emmer water over je baas, (ernstig) verwijtbaar?

Op misschien wel de heetste dag ooit (27 juli 2018) in Nederland gemeten, viel mijn oog op een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam over het gooien van een emmer water. In deze zaak gooide een werknemer een emmer water naar zijn baas. Wat is de druppel die de emmer deed overlopen? Een schilder van 56 […]

Lees meer

Fietskoerier via een werkplatform: een zzp’er of een werknemer?

Is de overeenkomst te interpreteren als arbeidsovereenkomst? Anders gezegd: is er sprake van loondienst? Een veel voorkomende vraag. Bovenal een vraag die de gemoederen van zowel de fietsbezorgers van Deliveroo als de politiek (met name de PvdA) in de afgelopen maanden druk heeft beziggehouden. Eergisteren, 23 juli 2018, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat de […]

Lees meer

De risico’s van ontslag bij diefstal

Vallei Advocaten & Mediators in Ede staat regelmatig (mkb) ondernemers bij als er problemen zijn met een stelende werknemer. In de praktijk zien wij dat er steeds vaker kwesties zijn waarin de werknemer geld uit de kassa steelt. Aangezien dergelijke diefstallen vaak heel geraffineerd zijn, is bewijs lastig maar erg belangrijk. Diefstal door een werknemer […]

Lees meer

Werkgevers opgelet: nieuw record aan billijke vergoeding (€ 628.000,- !)

Vallei Advocaten en Mediators in Ede zorgt ervoor dat haar klanten up to date zijn in de ontwikkelingen van de rechtspraak. In deze blog de situatie over een bijzonder hoge billijke vergoeding als gevolg van een reorganisatie en een (gestelde) verstoorde arbeidsverhouding. De rechtbank Noord-Holland oordeelde onlangs dat een werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en […]

Lees meer

Advocaat in Ede over de veranderingen in het arbeidsrecht … daar gaan we weer!

Vallei Advocaten & Mediators is op het gebied van arbeidsrecht de advocaat in Ede, Wageningen, Bennekom, Veenendaal en Rhenen. Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet. Nederland is nog maar net bijgekomen van de grootste verandering in het ontslagrecht op 1 juli 2015 en nu kondigt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al weer […]

Lees meer

© 2020 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators