Geen internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter in geval van een ‘noodsituatie’ (forum necessitatis) in verband met corona

Datum publicatie: 03-03-2021

Geen internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter in geval van een ‘noodsituatie’ (forum necessitatis) in verband met corona Een vraag die in het internationaal privaatrecht (IPR) speelt, is de vraag of de (nationale) rechter bevoegd is om te beslissen over een zaak wanneer deze wordt voorgelegd. Bij ‘rechtsmacht’ of ‘bevoegdheid’ gaat het er in het […]

Lees meer

Heimelijk opnemen van gesprek “buitengewoon onfatsoenlijk”

Datum publicatie: 15-02-2021

Heimelijk opnemen van gesprek “buitengewoon onfatsoenlijk” De vraag wordt vaak gesteld; wat te doen met heimelijk opgenomen gesprekken, kan het als bewijs dienen? Het stiekem opnemen van een gesprek is in beginsel onrechtmatig. De privacy van de gesprekspartner kan daarmee worden geschonden en dat is in beginsel onrechtmatig. Of de opname dan ook uitgesloten moet […]

Lees meer

Geen uitzondering op het auteursrecht tijdens dienstverband

Datum publicatie: 11-02-2021

Geen uitzondering op het auteursrecht tijdens dienstverband Bij het maken van auteursrechtelijk beschermde werken tijdens een dienstverband, komt het auteursrecht daarvan toe aan de werkgever. Een werknemer die soundtracks heeft geproduceerd voor zijn werkgever en die op eigen naam heeft aangemeld bij Buma/Stemra, probeert een uitzondering op de hoofdregel te bewerkstelligen. Ondanks diverse creatieve verweren […]

Lees meer

Het zelf betalen van het loon en het meenemen van producten? Ontslag op staande voet!

Datum publicatie: 09-02-2021

Het zelf betalen van het loon en het meenemen van producten? Ontslag op staande voet! De gemiddelde werkgever wordt enthousiast van actieve en ondernemende werknemers. Aan die ondernemende activiteiten zitten echter voor de meeste werkgevers wel grenzen, grenzen die ook het Gerechtshof Den Bosch in een recente beschikking[1] duidelijk heeft getrokken. De feiten Werkneemster kwam op […]

Lees meer

Goed motiveren van een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is noodzaak

Datum publicatie: 25-01-2021

Goed motiveren van een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is noodzaak Op grond van artikel 7:653 BW kunnen werkgever en werknemer afspraken maken over een non-concurrentiebeding. Vanaf de grote wijzigingen rond het ontslagrecht is er een bepaling opgenomen dat in beginsel er geen sprake kan zijn van een non-concurrentiebeding inhoud overeenkomst voor bepaalde […]

Lees meer

Kwaad kersen eten

Datum publicatie: 18-01-2021

Kwaad kersen eten Als bij een kantonrechter het beeld ontstaat dat het met een werknemer kwaad kersen eten is en dat deze werknemer niet alleen de kantjes er vanaf loopt maar ook zijn werkgever tart met zijn gedrag moet je het als werknemer toch wel bont hebben gemaakt. De kantonrechter in Den Haag[1] ontbond de arbeidsovereenkomst […]

Lees meer

(Oud) werknemer moet schadevergoeding betalen aan zijn werkgever

Datum publicatie: 11-01-2021

(Oud) werknemer moet schadevergoeding betalen aan zijn werkgever In een bijzondere kwestie die in Zaandam speelde heeft de kantonrechter geoordeeld dat een (oud) werknemer een schadevergoeding aan zijn werkgever moet betalen nadat is gebleken dat die werknemer heimelijk geheime (prijs) informatie met een concurrent had gedeeld waardoor de werkgever een opdracht misliep. De feitenWerknemer was […]

Lees meer

Compensatie transitievergoeding voor (mkb) werkgevers

Datum publicatie: 30-12-2020

Compensatie transitievergoeding voor (mkb) werkgevers Per 1 januari 2021 wijzigt de regeling compensatie transitievergoeding. Vanaf dat moment kunnen kleine (maximaal 25 werknemers) werkgevers bij de beëindiging van de onderneming wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of in geval van overlijden van de werkgever de uitbetaalde transitievergoeding gecompenseerd krijgen. Om het geld compenseert krijgen moet […]

Lees meer

De 15-april arresten & de statutair bestuurder: hoe zat het ook alweer?

Datum publicatie: 09-11-2020

Op 15 april 2005 wees de Hoge Raad drie arresten over het ontslag van de statutair bestuurder. Het uitgangspunt van de 15-april arresten is dat een rechtsgeldig vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit, de arbeidsrechtelijke beëindiging tot gevolg heeft. De 15-april arresten & de statutair bestuurder: hoe zat het ook alweer? Voor de rechtspositie als bestuurder gelden de regels […]

Lees meer

Xella-beschikking en het slapende dienstverband voor inwerkingtreding van de Wwz. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden laat zich uit over de vraag of er in dat geval sprake is van een grond voor toekenning vergoeding.

Datum publicatie: 04-11-2020

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich op 26 oktober 2020 uitgelaten over de vraag of de weigering van werkgever om in te stemmen met het voorstel van werknemer tot beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden onder toekenning van de transitievergoeding, ernstig verwijtbaar is wanneer het dienstverband al slapend was voor inwerkingtreding van de Wwz . […]

Lees meer

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators