Payrolling op de tocht?

Datum publicatie: 21-11-2019

Op dit moment wordt een payrollovereenkomst nog gezien als een uitzendovereenkomst. De payroll-overeenkomst valt onder de CAO van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).  Met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat dit veranderen. Per 1 januari 2020 krijgt ook de payrollovereenkomst een eigen definitie in het Burgerlijk Wetboek en heeft deze afscheiding […]

Lees meer

Arbodienst aansprakelijk voor tekortkomingen bij re-integratie

Datum publicatie: 06-11-2019

Arbodienst aansprakelijk voor tekortkomingen bij re-integratie De wet verplicht aan werkgever en werknemer om re-integratie inspanningen te verrichten wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is. De werkgever is op grond van de arbeidsomstandighedenwet verplicht zich tijdens de ziekte van de werknemer te laten begeleiden door de arbodienst. Het komt regelmatig voor dat de werkgever of werknemer zich […]

Lees meer

Geheimpje delen? € 27.000 aftikken!

Datum publicatie: 22-10-2019

Geheimpje delen? € 27.000 aftikken! Op 10 september 2019 heeft het gerechtshof Den Bosch arrest (ECLI:NL:GHSHE:2019:3324) gewezen in een zaak tussen een werkgever (een accountantskantoor) en een werknemer. De werknemer werd verweten dat hij het geheimhoudingsbeding had geschonden door in zes afzonderlijke e-mails documenten van de werkgever naar zijn eigen privé e-mailaccount te sturen. De […]

Lees meer

Another flight cancelled

Datum publicatie: 07-10-2019

Another flight cancelled De soap rond de pogingen van Ryanair om werknemers te ontslaan heeft op 2 oktober 2019 een nieuw hoofdstuk gekregen. Daar waar UWV eerst concludeerde dat er geen geldige grond was voor een beëindiging van de dienstverbanden is de kantonrechter nu de mening toegedaan dat de arbeidsovereenkomsten kunnen worden ontbonden. Echter, wel […]

Lees meer

VACATURE ADVOCAAT STAGIAIRE (M/V) – VERVULD

Datum publicatie: 04-10-2019

Vallei Advocaten & Mediators in Ede groeit en zoekt een (gevorderde) advocaat-stagiaire met affiniteit in het personen- en familierecht. Wie zijn wij? Op dit moment zijn vijf advocaten (en mediators) verbonden aan ons kantoor. Wij zijn met name actief op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, arbeidsrecht, personen- en familierecht, verbintenissenrecht en incasso. Vallei Advocaten & Mediators staat […]

Lees meer

Uit de diepe slaap gehaald?

Datum publicatie: 02-10-2019

Uit de diepe slaap gehaald? De rechtbank Limburg heeft de Hoge Raad, in het vonnis van 10 april 2019, vier prejudiciële vragen gesteld inzake de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan een hogere rechter over de uitleg van een bepaalde rechtsregel. Op 18 september 2019 is het […]

Lees meer

Vrijdag 13 september: ‘Dag van de Scheiding’

Datum publicatie: 12-09-2019

Vrijdag 13 september is het de ‘Dag van de Scheiding’. Neem contact op met ons kantoor tussen 09.00 uur – 17.00 uur voor het maken van een afspraak voor een gratis spreekuur (0318-619121). Tijdens dit spreekuur beantwoorden wij graag al uw vragen over scheiden, mediation en overige familierechtelijke kwesties.

Lees meer

Tropische hitte…

Datum publicatie: 23-07-2019

Tropische hitte… De komende dagen gaat waarschijnlijk het oude hitterecord van Nederland sneuvelen. Temperaturen richting de 40° worden verwacht. Het is goed om op tijd maatregelen te nemen en uit voorzorg de nodige voorbereidingen te treffen. Te denken valt aan het aanpassen van werktijden, het aanpassen van werkzaamheden, het inbouwen van extra pauzes, het verstrekken […]

Lees meer

Disfunctionerende werknemer: lever maatwerk!

Datum publicatie: 12-07-2019

Recent heeft de Hoge Raad[1] enkele gezichtspunten geformuleerd waarbij aansluiting kan worden gezocht voor de beoordeling van de vraag of een werkgever een werknemer in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren. In de voorliggende kwestie overwoog het gerechtshof dat de werkgever de werkneemster in ieder geval vanaf september 2016 door […]

Lees meer

De rapen zijn gaar voor de arbeidsongeschikte kok…

Datum publicatie: 11-07-2019

De rapen zijn gaar voor de arbeidsongeschikte kok… Hoe moet een werkgever nu omgaan met arbeidsongeschikte werknemers? Verzuim van werknemers is voor werkgevers niet alleen een kostbare zaak, maar zeker ook ingewikkelde materie. De beoordeling van de bedrijfsarts, en eventueel een verzekeringsarts, zijn bij juridische discussies van doorslaggevende aard. In een zaak die recent door […]

Lees meer

© 2020 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators