Sanne bedankt!

Op vrijdag 10 januari 2020 was onze HBO rechten stagiaire Sanne voor het laatst bij ons op kantoor. Na een stage van 10 maanden gaat ze terug naar de Hogeschool Utrecht om haar studie af te ronden. Sanne heeft tijdens haar stage kennis gemaakt met het recht in de praktijk. Ze heeft talloze analyses gemaakt, […]

Lees meer

Richard Blauwhoff nieuwe advocaat bij Vallei Advocaten & Mediators

Per 1 februari 2020 komt mr. dr. Richard Blauwhoff het advocatenteam van Vallei Advocaten & Mediators versterken! Richard zal zich vooral bezig gaan houden met familierecht waarbij in het bijzonder zijn kennis van het internationaal privaatrecht een rol zal spelen. Wij kijken erg uit naar de samenwerking! Begin februari zal Richard zich voorstellen via onze […]

Lees meer

Rouwende werknemer. Wat wordt van een werkgever verwacht?

De broers Maurits Groot Kormelink (rouwtherapeut in Ede, eigenaar van ‘Maatwerk bij verlies’, www.maatwerkbijverlies.nl) en Martijn Groot Kormelink (advocaat en partner bij Vallei Advocaten & Mediators in Ede, www.vallei-advocaten.nl) hebben vanuit de eigen expertise samen een Rouw Interventie Beleid ontwikkeld. In de meeste organisaties ontbreekt een rouwbeleid, terwijl er in Nederland jaarlijks meer dan 150.000 […]

Lees meer

Payrolling op de tocht?

Op dit moment wordt een payrollovereenkomst nog gezien als een uitzendovereenkomst. De payroll-overeenkomst valt onder de CAO van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).  Met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat dit veranderen. Per 1 januari 2020 krijgt ook de payrollovereenkomst een eigen definitie in het Burgerlijk Wetboek en heeft deze afscheiding […]

Lees meer

Arbodienst aansprakelijk voor tekortkomingen bij re-integratie

Arbodienst aansprakelijk voor tekortkomingen bij re-integratie De wet verplicht aan werkgever en werknemer om re-integratie inspanningen te verrichten wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is. De werkgever is op grond van de arbeidsomstandighedenwet verplicht zich tijdens de ziekte van de werknemer te laten begeleiden door de arbodienst. Het komt regelmatig voor dat de werkgever of werknemer zich […]

Lees meer

Geheimpje delen? € 27.000 aftikken!

Geheimpje delen? € 27.000 aftikken! Op 10 september 2019 heeft het gerechtshof Den Bosch arrest (ECLI:NL:GHSHE:2019:3324) gewezen in een zaak tussen een werkgever (een accountantskantoor) en een werknemer. De werknemer werd verweten dat hij het geheimhoudingsbeding had geschonden door in zes afzonderlijke e-mails documenten van de werkgever naar zijn eigen privé e-mailaccount te sturen. De […]

Lees meer

Another flight cancelled

Another flight cancelled De soap rond de pogingen van Ryanair om werknemers te ontslaan heeft op 2 oktober 2019 een nieuw hoofdstuk gekregen. Daar waar UWV eerst concludeerde dat er geen geldige grond was voor een beëindiging van de dienstverbanden is de kantonrechter nu de mening toegedaan dat de arbeidsovereenkomsten kunnen worden ontbonden. Echter, wel […]

Lees meer

VACATURE ADVOCAAT STAGIAIRE (M/V) – VERVULD

Vallei Advocaten & Mediators in Ede groeit en zoekt een (gevorderde) advocaat-stagiaire met affiniteit in het personen- en familierecht. Wie zijn wij? Op dit moment zijn vijf advocaten (en mediators) verbonden aan ons kantoor. Wij zijn met name actief op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, arbeidsrecht, personen- en familierecht, verbintenissenrecht en incasso. Vallei Advocaten & Mediators staat […]

Lees meer

Uit de diepe slaap gehaald?

Uit de diepe slaap gehaald? De rechtbank Limburg heeft de Hoge Raad, in het vonnis van 10 april 2019, vier prejudiciële vragen gesteld inzake de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan een hogere rechter over de uitleg van een bepaalde rechtsregel. Op 18 september 2019 is het […]

Lees meer

Vrijdag 13 september: ‘Dag van de Scheiding’

Vrijdag 13 september is het de ‘Dag van de Scheiding’. Neem contact op met ons kantoor tussen 09.00 uur – 17.00 uur voor het maken van een afspraak voor een gratis spreekuur (0318-619121). Tijdens dit spreekuur beantwoorden wij graag al uw vragen over scheiden, mediation en overige familierechtelijke kwesties.

Lees meer

© 2020 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators