De WAB is aangenomen: opnieuw een aanpassing van het ontslagrecht

Op 1 juli 2015 werd het Nederlandse ontslagrecht grondig gewijzigd, de geboorte van de WWZ. Vanuit diverse kanten was er direct kritiek op die nieuwe wet. Toenmalig minister Asscher wilde van de kritiek niets weten en was van mening dat de WWZ eerst een eerlijke kans moest krijgen. Inmiddels is er voldoende data verzameld en […]

Lees meer

Mondelinge opzegging & start vervaltermijn

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft recent een interessante uitspraak gewezen met betrekking tot een mondelinge opzegging. De werkgever in kwestie is op 24 november 2017 door de Rechtbank Rotterdam failliet verklaard. Naar aanleiding van het faillissement en het feit dat de werknemer niet aan zijn re-integratieverplichting voldeed, is de werknemer op dezelfde dag telefonisch ontslagen. […]

Lees meer

Duur partneralimentatie beperkt tot vijf jaren?

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel “Herziening partneralimentatie” dat grote gevolgen zal hebben voor de duur van de partneralimentatie. Naar verwachting zal het wetsvoorstel per 1 januari 2020 in werking treden. Kort gezegd komt het wetsvoorstel erop neer dat de maximale alimentatieduur – thans 12 jaar vanaf datum echtscheiding […]

Lees meer

De AVG wordt bijna 1 jaar, hoe staan we er voor?

In het voorjaar van 2018 werd het nieuws grotendeels beheerst door de ‘invoering’ van de AVG. Eigenlijk bestonden de meeste onderdelen allang, maar dat was niet bekend bij het grote publiek. Na bijna een jaar is de aandacht een stuk minder groot. Hoe staan we er eigenlijk voor? Uit berichten van de Autoriteit Persoongegevens (AP) […]

Lees meer

Cocaïnegebruik door werknemer tijdens personeelsfeestje: geen dringende reden!

In een kwestie waarover de kantonrechter in Den Haag zich mocht buigen(ECLI:NL:RBDHA:2019:1473), speelde de vraag of een ontslag op staande voet, de dringende reden, stand kon houden bij het gebruik van cocaïne tijdens een personeelsfeest. Ten aanzien van het gebruik van cocaïne in het algemeen was de kantonrechter van mening dat dit in brede kring […]

Lees meer

Per ongeluk te veel ziekengeld betaald? Je zou er ziek van worden.

De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators in Ede adviseren veel werkgevers op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Daarbij wordt met grote regelmaat aandacht besteed aan ziekteverzuim van werknemers. De lange termijn (104 weken) waarover een werkgever het loon aan een arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen is al jaren een heikel (politiek) punt. Veel werkgevers hebben een […]

Lees meer
Contact met Vallei Advocaten

Nieuwe advocaat: Peter van der Veer

Per 1 januari 2019 komt Peter van der Veer ons team versterken. Peter is reeds sinds 2003 werkzaam binnen de juridische praktijk en zal zich bij Vallei Advocaten en Mediators richten op twee rechtsgebieden: Personen- en familierecht en Bestuursrecht. Peter is een advocaat in hart en nieren en draagt er zorg voor dat zijn klanten […]

Lees meer

Kerstborrel op kantoor, gezellig?

De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators in Ede staan midden in het werkveld van het arbeidsrecht. Arbeidsrecht gaat over mensen en de problemen waar mensen tegenaan lopen. In de weken voor de kerst houden veel bedrijvende traditiegetrouw een kerstborrel. Supergezellig natuurlijk, maar ook vaak behoorlijk riskant. De jurisprudentie van kwesties omtrent ontslag op staande […]

Lees meer

Bedreiging via WhatsApp: ontslag op staande voet!

WhatsApp en andere social media zijn in beginsel handig en werken (veelal) erg makkelijk en snel. Voor een boze en agressieve medewerker zijn het echter geen goede middelen om mee te communiceren. De kantonrechter in Haarlem heeft zich over een interessante zaak mogen buigen waarin het ging om een werknemer die zijn emoties niet onder […]

Lees meer

Gewichtige redenen om een verlofaanvraag af te wijzen

Vallei Advocaten & Mediators in Ede is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. In het arbeidsrecht krijgen wij over de meest uiteenlopende zaken vragen voorgelegd. Eén ‘gewild’ onderwerp is altijd het inplannen van vakanties. Aan het einde van het jaar zijn veel bedrijven bezig met het inplannen van het verlof van de werknemers. Werknemers hebben recht op […]

Lees meer

© 2020 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators