Kent het hof rangorde toe in artsen?

Datum publicatie: 15-04-2021

Kent het hof rangorde toe in artsen? Op 30-03-2021 is er een interessante uitspraak gedaan door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden[1]. Werkgever en werknemer verschillen van mening over de arbeids(on)geschiktheid van werknemer. Verschillende artsen hebben zich hierover uitgelaten. Het hof doet een interessante uitspraak over de rapportages van de artsen. Het onderstaande ging vooraf aan de conclusie […]

Lees meer

Welkom Isabel!

Datum publicatie: 01-04-2021

Welkom Isabel! Bij Vallei Advocaten & Mediators ronden elk jaar studenten een stage af. Op dit moment is Hilda Donkersteeg druk met haar stage van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Als het goed is rondt zij haar stage medio juni 2021 af. In de stageperiode van Hilda richt zij zich primair op arbeidsrecht. Naast het opstellen van […]

Lees meer

International (private) law at Vallei Advocaten & Mediators

Datum publicatie: 01-04-2021

International (private) law at Vallei Advocaten & Mediators Richard Blauwhoff has a mixed Dutch and British background and has a thorough understanding of what expats in the Arnhem / Nijmegen region and foreign academics at Wageningen University are dealing with. In his practice he enjoys providing legal assistance to expats in particular because of a […]

Lees meer

Auteursrecht en open source software, een interessante combinatie

Datum publicatie: 29-03-2021

Onlangs werd ik geattendeerd op het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 22 september 2020 waarin een discussie tussen de softwareontwikkelaars Jelurida en Apollo centraal staat. Beide partijen verschillen van mening over het auteursrecht op de “Nxt software” van Jelurida en de mogelijke inbreuk daarop door Apollo. Wat deze uitspraak lezenswaardig maakt is dat er […]

Lees meer

Artikel internationaal arbeidsrecht maart 2021

Datum publicatie: 08-03-2021

Artikel internationaal arbeidsrecht maart 2021 Inleiding Het Hof van Justitie heeft op 25 februari 2021 [1] een nadere uitleg gegeven aan de bevoegdheidsregeling die in het kader van grensoverschrijdende arbeid van toepassing is.  Die regels zijn er om de (nationale) rechter aan te wijzen die in een arbeidsgeschil in individuele arbeidsovereenkomsten mag beslissen. De bevoegdheidsregels […]

Lees meer

Geen internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter in geval van een ‘noodsituatie’ (forum necessitatis) in verband met corona

Datum publicatie: 03-03-2021

Geen internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter in geval van een ‘noodsituatie’ (forum necessitatis) in verband met corona Een vraag die in het internationaal privaatrecht (IPR) speelt, is de vraag of de (nationale) rechter bevoegd is om te beslissen over een zaak wanneer deze wordt voorgelegd. Bij ‘rechtsmacht’ of ‘bevoegdheid’ gaat het er in het […]

Lees meer

Heimelijk opnemen van gesprek “buitengewoon onfatsoenlijk”

Datum publicatie: 15-02-2021

Heimelijk opnemen van gesprek “buitengewoon onfatsoenlijk” De vraag wordt vaak gesteld; wat te doen met heimelijk opgenomen gesprekken, kan het als bewijs dienen? Het stiekem opnemen van een gesprek is in beginsel onrechtmatig. De privacy van de gesprekspartner kan daarmee worden geschonden en dat is in beginsel onrechtmatig. Of de opname dan ook uitgesloten moet […]

Lees meer

Geen uitzondering op het auteursrecht tijdens dienstverband

Datum publicatie: 11-02-2021

Geen uitzondering op het auteursrecht tijdens dienstverband Bij het maken van auteursrechtelijk beschermde werken tijdens een dienstverband, komt het auteursrecht daarvan toe aan de werkgever. Een werknemer die soundtracks heeft geproduceerd voor zijn werkgever en die op eigen naam heeft aangemeld bij Buma/Stemra, probeert een uitzondering op de hoofdregel te bewerkstelligen. Ondanks diverse creatieve verweren […]

Lees meer

Het zelf betalen van het loon en het meenemen van producten? Ontslag op staande voet!

Datum publicatie: 09-02-2021

Het zelf betalen van het loon en het meenemen van producten? Ontslag op staande voet! De gemiddelde werkgever wordt enthousiast van actieve en ondernemende werknemers. Aan die ondernemende activiteiten zitten echter voor de meeste werkgevers wel grenzen, grenzen die ook het Gerechtshof Den Bosch in een recente beschikking[1] duidelijk heeft getrokken. De feiten Werkneemster kwam op […]

Lees meer

Goed motiveren van een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is noodzaak

Datum publicatie: 25-01-2021

Goed motiveren van een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is noodzaak Op grond van artikel 7:653 BW kunnen werkgever en werknemer afspraken maken over een non-concurrentiebeding. Vanaf de grote wijzigingen rond het ontslagrecht is er een bepaling opgenomen dat in beginsel er geen sprake kan zijn van een non-concurrentiebeding inhoud overeenkomst voor bepaalde […]

Lees meer

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators