Love is in the air …

Op Valentijnsdag hangt de liefde in de lucht. Liefde laat zich niet begrenzen door regeltjes of barrières. Liefde kan gemakkelijk ontstaan tussen mensen in situaties of omgevingen waarin dit eigenlijk niet zo gewenst is. Te denken valt aan relaties tussen collega’s, mensen die een zakelijke verhouding met elkaar hebben of tussen mensen waarbij sprake is […]

Lees meer

Welkom!

Op 5 februari 2018 beginnen bij Vallei Advocaten & Mediators twee stagiaires aan hun stage. We zijn erg blij dat ze er zijn. Welkom! De eerste stagiaire is Arélies. Arélies is een derde jaars student rechten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Arélies zal zich vooral gaan toeleggen op het analyseren van arbeidsrechtelijke vraagstukken. Tijdens haar […]

Lees meer

Gedoe om geheimhouding in een mediation

Dat van zowel een werknemer als een werkgever mag worden verwacht dat ze meewerken aan een door de bedrijfsarts geadviseerde mediation is wel bekend. Er is een stroom aan jurisprudentie waarin die lijn vast is gesteld. Maar hoe zit dat nu als de werknemer wel wil mediaten maar niet wil instemmen met de geheimhouding die […]

Lees meer

Het bewijzen van al dan niet gedane uitspraken …

Volgens vaste jurisprudentie rust de bewijslast bij een dringende reden (een ontslag op staande voet) ten aanzien van zowel de gronden die hebben geleid tot het ontslag alsook van de onverwijldheid en gelijktijdigheid van de opzegging bij de partij die de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden opzegt. Meestal is dat de werkgever. Bij het geven […]

Lees meer

Spiegeltje spiegeltje aan de wand ..

In de tijd dat de vraag naar personeel heel groot is, denken nog maar weinig mensen terug aan de tijd van de massale ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen. Toch kan het ook ten tijde van een groeiende economie voorkomen dat een bepaalde functie binnen een onderneming komt te vervallen. In dat geval is het opletten geblazen… […]

Lees meer

Woede-uitbarsting heeft (grote) gevolgen voor re-integratie

De uitgangspunten bij re-integratie zijn dat een arbeidsongeschikte werknemer in zijn (haar) eigen functie moet re-integreren. Als dat niet mogelijk is vindt de re-integratie plaats in een andere (passende) functie binnen de organisatie. Als blijkt dat ook die niet voorhanden is, kan sprake zijn van een re-integratie buiten de organisatie, het zogenoemde ‘tweede spoor’. Maar […]

Lees meer

MeToo in het arbeidsrecht

#metoo is in 2017 internationaal een begrip geworden tegen seksuele intimidatie. Vrijwel altijd vindt dit misbruik plaats vanuit een bepaalde machtspositie. Dat wij in Nederland iets nuchterder zijn dan in Amerika maakt niet dat seksuele intimidatie hier op de werkvloer niet voorkomt. Het is belangrijk werknemers en organisaties te beschermen tegen dergelijk ongewenst gedrag. Artikel […]

Lees meer

Een goed verbetertraject is een ingewikkelde route

Op 24 oktober 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag een uitspraak gedaan over de ontbinding van een arbeids-overeenkomst wegens disfunctioneren. Uit deze uitspraak komt naar voren dat van een werkgever meer wordt verwacht dan alleen een traject dat gericht is op het verbeteren van het functioneren. Het inrichten en uitvoeren van een goed verbetertraject is […]

Lees meer

Staat op 25 mei 2018 de AVG al in uw agenda?

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de EU privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 in de gehele EU van toepassing is. Privacybescherming wordt hiermee verder uitgebreid en organisatie die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. In dit artikel lopen we kort de grootste wijzigingen langs. Uitbreiding van de rechten van betrokkenen De mensen waarvan u persoonsgegevens […]

Lees meer

Vallei Advocaten & Mediators wenst u een mooi en succesvol 2018!

In 2018 staan wij u graag weer bij op het gebied van arbeidsrecht, familierecht, incasso, ondernemingsrecht en letselschade. Kijk op onze website www.vallei-advocaten.nl voor actuele thema’s en vacatures.

Lees meer

© 2019 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators