Duur partneralimentatie beperkt tot vijf jaren?

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel “Herziening partneralimentatie” dat grote gevolgen zal hebben voor de duur van de partneralimentatie. Naar verwachting zal het wetsvoorstel per 1 januari 2020 in werking treden. Kort gezegd komt het wetsvoorstel erop neer dat de maximale alimentatieduur – thans 12 jaar vanaf datum echtscheiding […]

Lees meer

De AVG wordt bijna 1 jaar, hoe staan we er voor?

In het voorjaar van 2018 werd het nieuws grotendeels beheerst door de ‘invoering’ van de AVG. Eigenlijk bestonden de meeste onderdelen allang, maar dat was niet bekend bij het grote publiek. Na bijna een jaar is de aandacht een stuk minder groot. Hoe staan we er eigenlijk voor? Uit berichten van de Autoriteit Persoongegevens (AP) […]

Lees meer

Cocaïnegebruik door werknemer tijdens personeelsfeestje: geen dringende reden!

In een kwestie waarover de kantonrechter in Den Haag zich mocht buigen(ECLI:NL:RBDHA:2019:1473), speelde de vraag of een ontslag op staande voet, de dringende reden, stand kon houden bij het gebruik van cocaïne tijdens een personeelsfeest. Ten aanzien van het gebruik van cocaïne in het algemeen was de kantonrechter van mening dat dit in brede kring […]

Lees meer

De WWFT-verplichtingen voor advocaten

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: de WWFT) geeft een heel aantal organisaties en beroepen een (verplichte) “poortwachtersfunctie”. Zo moeten bijvoorbeeld banken, advocaten en notarissen verplicht onderzoek doen naar de identiteit van de cliënt, maar ook naar de herkomst van vermogen. Als er sprake is van een ongebruikelijke transactie, dan […]

Lees meer

Per ongeluk te veel ziekengeld betaald? Je zou er ziek van worden.

De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators in Ede adviseren veel werkgevers op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Daarbij wordt met grote regelmaat aandacht besteed aan ziekteverzuim van werknemers. De lange termijn (104 weken) waarover een werkgever het loon aan een arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen is al jaren een heikel (politiek) punt. Veel werkgevers hebben een […]

Lees meer
Contact met Vallei Advocaten

Nieuwe advocaat: Peter van der Veer

Per 1 januari 2019 komt Peter van der Veer ons team versterken. Peter is reeds sinds 2003 werkzaam binnen de juridische praktijk en zal zich bij Vallei Advocaten en Mediators richten op twee rechtsgebieden: Personen- en familierecht en Bestuursrecht. Peter is een advocaat in hart en nieren en draagt er zorg voor dat zijn klanten […]

Lees meer

Kerstborrel op kantoor, gezellig?

De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators in Ede staan midden in het werkveld van het arbeidsrecht. Arbeidsrecht gaat over mensen en de problemen waar mensen tegenaan lopen. In de weken voor de kerst houden veel bedrijvende traditiegetrouw een kerstborrel. Supergezellig natuurlijk, maar ook vaak behoorlijk riskant. De jurisprudentie van kwesties omtrent ontslag op staande […]

Lees meer

Bedreiging via WhatsApp: ontslag op staande voet!

WhatsApp en andere social media zijn in beginsel handig en werken (veelal) erg makkelijk en snel. Voor een boze en agressieve medewerker zijn het echter geen goede middelen om mee te communiceren. De kantonrechter in Haarlem heeft zich over een interessante zaak mogen buigen waarin het ging om een werknemer die zijn emoties niet onder […]

Lees meer

Gewichtige redenen om een verlofaanvraag af te wijzen

Vallei Advocaten & Mediators in Ede is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. In het arbeidsrecht krijgen wij over de meest uiteenlopende zaken vragen voorgelegd. Eén ‘gewild’ onderwerp is altijd het inplannen van vakanties. Aan het einde van het jaar zijn veel bedrijven bezig met het inplannen van het verlof van de werknemers. Werknemers hebben recht op […]

Lees meer

Per 1 januari 2019 stijgen de alimentatiebedragen

Op grond van artikel 1:402a BW stijgen jaarlijks de alimentatiebedragen. Het indexeringspercentage per 1 januari 2019 bedraagt 2,0 %. Dit percentage is vastgesteld door de Minister voor Rechtsbescherming (S. Dekker) bij beschikking van 19 oktober 2018 (nummer 238277). De betreffende beschikking is gepubliceerd in de Staatscourant van jaargang 2018, nummer 60162. Middels de volgende link […]

Lees meer

© 2019 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators