Auteursrecht en open source software, een interessante combinatie

Datum publicatie: 29-03-2021

Onlangs werd ik geattendeerd op het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 22 september 2020 waarin een discussie tussen de softwareontwikkelaars Jelurida en Apollo centraal staat. Beide partijen verschillen van mening over het auteursrecht op de “Nxt software” van Jelurida en de mogelijke inbreuk daarop door Apollo. Wat deze uitspraak lezenswaardig maakt is dat er […]

Lees meer

Artikel internationaal arbeidsrecht maart 2021

Datum publicatie: 08-03-2021

Artikel internationaal arbeidsrecht maart 2021 Inleiding Het Hof van Justitie heeft op 25 februari 2021 [1] een nadere uitleg gegeven aan de bevoegdheidsregeling die in het kader van grensoverschrijdende arbeid van toepassing is.  Die regels zijn er om de (nationale) rechter aan te wijzen die in een arbeidsgeschil in individuele arbeidsovereenkomsten mag beslissen. De bevoegdheidsregels […]

Lees meer

Geen internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter in geval van een ‘noodsituatie’ (forum necessitatis) in verband met corona

Datum publicatie: 03-03-2021

Geen internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter in geval van een ‘noodsituatie’ (forum necessitatis) in verband met corona Een vraag die in het internationaal privaatrecht (IPR) speelt, is de vraag of de (nationale) rechter bevoegd is om te beslissen over een zaak wanneer deze wordt voorgelegd. Bij ‘rechtsmacht’ of ‘bevoegdheid’ gaat het er in het […]

Lees meer

Heimelijk opnemen van gesprek “buitengewoon onfatsoenlijk”

Datum publicatie: 15-02-2021

Heimelijk opnemen van gesprek “buitengewoon onfatsoenlijk” De vraag wordt vaak gesteld; wat te doen met heimelijk opgenomen gesprekken, kan het als bewijs dienen? Het stiekem opnemen van een gesprek is in beginsel onrechtmatig. De privacy van de gesprekspartner kan daarmee worden geschonden en dat is in beginsel onrechtmatig. Of de opname dan ook uitgesloten moet […]

Lees meer

Geen uitzondering op het auteursrecht tijdens dienstverband

Datum publicatie: 11-02-2021

Geen uitzondering op het auteursrecht tijdens dienstverband Bij het maken van auteursrechtelijk beschermde werken tijdens een dienstverband, komt het auteursrecht daarvan toe aan de werkgever. Een werknemer die soundtracks heeft geproduceerd voor zijn werkgever en die op eigen naam heeft aangemeld bij Buma/Stemra, probeert een uitzondering op de hoofdregel te bewerkstelligen. Ondanks diverse creatieve verweren […]

Lees meer

Het zelf betalen van het loon en het meenemen van producten? Ontslag op staande voet!

Datum publicatie: 09-02-2021

Het zelf betalen van het loon en het meenemen van producten? Ontslag op staande voet! De gemiddelde werkgever wordt enthousiast van actieve en ondernemende werknemers. Aan die ondernemende activiteiten zitten echter voor de meeste werkgevers wel grenzen, grenzen die ook het Gerechtshof Den Bosch in een recente beschikking[1] duidelijk heeft getrokken. De feiten Werkneemster kwam op […]

Lees meer

Goed motiveren van een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is noodzaak

Datum publicatie: 25-01-2021

Goed motiveren van een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is noodzaak Op grond van artikel 7:653 BW kunnen werkgever en werknemer afspraken maken over een non-concurrentiebeding. Vanaf de grote wijzigingen rond het ontslagrecht is er een bepaling opgenomen dat in beginsel er geen sprake kan zijn van een non-concurrentiebeding inhoud overeenkomst voor bepaalde […]

Lees meer

Kwaad kersen eten

Datum publicatie: 18-01-2021

Kwaad kersen eten Als bij een kantonrechter het beeld ontstaat dat het met een werknemer kwaad kersen eten is en dat deze werknemer niet alleen de kantjes er vanaf loopt maar ook zijn werkgever tart met zijn gedrag moet je het als werknemer toch wel bont hebben gemaakt. De kantonrechter in Den Haag[1] ontbond de arbeidsovereenkomst […]

Lees meer

(Oud) werknemer moet schadevergoeding betalen aan zijn werkgever

Datum publicatie: 11-01-2021

(Oud) werknemer moet schadevergoeding betalen aan zijn werkgever In een bijzondere kwestie die in Zaandam speelde heeft de kantonrechter geoordeeld dat een (oud) werknemer een schadevergoeding aan zijn werkgever moet betalen nadat is gebleken dat die werknemer heimelijk geheime (prijs) informatie met een concurrent had gedeeld waardoor de werkgever een opdracht misliep. De feitenWerknemer was […]

Lees meer

Compensatie transitievergoeding voor (mkb) werkgevers

Datum publicatie: 30-12-2020

Compensatie transitievergoeding voor (mkb) werkgevers Per 1 januari 2021 wijzigt de regeling compensatie transitievergoeding. Vanaf dat moment kunnen kleine (maximaal 25 werknemers) werkgevers bij de beëindiging van de onderneming wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of in geval van overlijden van de werkgever de uitbetaalde transitievergoeding gecompenseerd krijgen. Om het geld compenseert krijgen moet […]

Lees meer

© 2021 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators