Op Valentijnsdag hangt de liefde in de lucht. Liefde laat zich niet begrenzen door regeltjes of barrières. Liefde kan gemakkelijk ontstaan tussen mensen in situaties of omgevingen waarin dit eigenlijk niet zo gewenst is. Te denken valt aan relaties tussen collega’s, mensen die een zakelijke verhouding met elkaar hebben of tussen mensen waarbij sprake is van afhankelijkheid.

Ondernemingen reageren meestal niet direct enthousiast als twee werknemers met elkaar een liefdesrelatie krijgen. Er kunnen meerdere nadelige situaties zich voordoen. Zo kan de liefdesrelatie zorgen voor (negatieve) spanning op een afdeling, voor een schijn van belangenverstrengeling, afleiding van de normale werkzaamheden of een scheve verhouding tussen een verliefde leidinggevende met de eveneens verliefde werknemer. Ook zitten ondernemingen niet te wachten op het moment dat de liefde tussen de werknemers ineens voorbij is. Dat kan opnieuw zorgen voor een negatieve dimensie binnen de organisatie, de ‘ex-geliefden’ en de betrokken collega’s.

Zoals gezegd, liefde laat zich niet begrenzen door regels. Wel kunnen ondernemingen duidelijke regels stellen ten aanzien van relaties tussen collega’s, tussen werknemers en bijvoorbeeld opdrachtgevers of tussen werknemers en mensen die van hen afhankelijk zijn (denk aan verhoudingen tussen behandelaar en patiënt of aan een relatie tussen een directe leidinggevende en een ondergeschikte werknemer). Hoe mooi liefde ook kan zijn, binnen een professionele organisatie kan het zorgen voor een onveilige en onwenselijke situatie.

Het is verstandig om in het beleid van de onderneming goed na te denken over de (algemene) veiligheid binnen de organisatie, de gewenste omgangsvormen en de mogelijkheid om meldingen te kunnen doen van ongewenst gedrag. Binnen dit beleid past een duidelijke visie over het onderwerp van liefde op de werkvloer. Beschrijf het beleid op een duidelijke wijze en wees transparant over dit beleid. Geef het beleid een prominente plaats op intranet (of in personeelscommunicatie) en communiceer hier regelmatig over. Zorg voor heldere kaders, duidelijke routes en houd het onderwerp bespreekbaar.

De ervaren arbeidsrechtadvocaten van Vallei Advocaten & Mediators kunnen u adviseren over een helder liefdesbeleid binnen uw onderneming.

Praat met liefde over liefde op het werk! Happy Valentine!

« Terug naar het overzicht

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators