September is de maand om de ‘slag om Arnhem’ te herdenken. Soms vergeten we weleens hoe veel het waard is dat we in vrijheid kunnen herdenken. In onze samenleving mag iedereen in vrijheid zijn leven inrichten zoals hij dat wil en keuzes maken zonder dat die geblokkeerd worden. Die vrijheid is zo kostbaar dat we enerzijds moeten stilstaan bij de hoge prijs die voor die vrijheid is betaald en anderzijds ons ook moeten beseffen dat de instandhouding van die vrijheid veel onderhoud vraagt.

Vallei Advocaten & Mediators heeft heel bewust besloten om het Airbornemuseum in Oosterbeek te ondersteunen als ambassadeur. Het Airbornemusem heeft zowel vaste als wisselende tentoonstellingen over de strijd die nodig was om ons onze vrijheid terug te geven. In het Airbornemuseum kunnen jong en oud zien en beleven hoeveel de slag om onze vrijheid heeft gekost.

Het onderhouden van onze vrijheid is wellicht minimaal even belangrijk als het herdenken ervan. Hoe fijn is het dat iedereen in Nederland zijn mening mag uiten, dat de overheid niet zomaar in jouw leven mag ingrijpen en dat als we dan toch in een conflict terechtkomen er een goed functionerende rechtspraak is die geschillen kan beslechten. De waarborgen voor vrijheid in ons leven zijn niet vanzelfsprekend, het vraagt van iedereen een bijdrage.

Laten we in september stilstaan bij onze vrijheid en hoe kostbaar die is… ‘Lest we forget’

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators