Indien u als consument een product koopt, bijvoorbeeld een stofzuiger, mag u verwachten dat deze doet wat deze moet doen namelijk stofzuigen. U mag er aan de ene kant niet méér van verwachten, maar zeker niet minder. Indien u constateert dat een product niet voldoet aan hetgeen u mocht verwachten kan er sprake zijn van een zogenaamde non-conformiteit. Het product is in dat geval niet conform hetgeen u mocht verwachten. U kunt dan uw beklag doen bij de verkoper en de koop ongedaan maken of een nieuw product krijgen.

Over non-conformiteit tussen een consument en een zakelijke partij is veel geschreven. De consument geniet bij koop extra bescherming van de wetgever waar de zakelijke contractspartij het moet doen met mindere bescherming. Hieronder wil ik het hebben over non-conformiteit bij een koopovereenkomst tussen twee zakelijke partijen. Ik neem als voorbeeld een bloemist die bij een leverancier verpakkingsmateriaal koopt om planten en bloemen in te kunnen verpakken, waarbij de verkoper heeft aangegeven dat het verpakkingsmateriaal goed tegen vocht of water kan. In dit geval mag de koper dus verwachten dat het product geschikt is voor het doel wat hij voor ogen heeft, ook omdat de leverancier uitdrukkelijk heeft aangegeven dat het verpakkingsmateriaal goed tegen vocht en water kan. De bedoeling van de bloemist is namelijk om ook vochtige boeketten te kunnen verpakken.

In de wet is geregeld dat het gekochte product “aan de koopovereenkomst moet beantwoorden”. Indien nu blijkt dat gelijk na het inpakken van een bos prachtige anjers het verpakkingsmateriaal oplost, voldoet het product aldus niet aan wat de bloemist mocht verwachten. Er is dan sprake van non-conformiteit die zich na de aflevering openbaart. De bloemist hoefde dit, met name ook omdat de verkoper heel duidelijk heeft aangegeven dat er sprake is van een waterbestendig product, niet te verwachten. Van belang is dat de bloemist dit gelijk meldt aan de leverancier. Bij dit zogenaamde klagen moet aangegeven worden wat het probleem is en er moet worden gevraagd om een oplossing. Van groot belang is dat dit schriftelijk gebeurt, in elk geval op een wijze die achteraf bewijsbaar is. De bloemist moet namelijk, indien het tot een geschil zou komen, kunnen aantonen dat hij de leverancier op het gebrek heeft gewezen.
Dit klagen moet ook tijdig gebeuren. De wet spreekt hier over “… melden binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt of ontdekt had kunnen worden …”. Indien de bloemist besluit er later op terug te komen en nog niet te klagen en er gaat veel tijd overheen, kan het zo zijn dat de bloemist, indien hij een vordering zou willen instellen of van de koop af zou willen, geen mogelijkheden meer heeft. In dat geval kan de bloemist aldus alle rechten om de leverancier aan te spreken op de gebreken van het verpakkingsmateriaal verliezen.

Kijkende naar de jurisprudentie is het van belang om in elk geval, zodra u een gebrek aan een product opmerkt, te klagen, maar in elk geval binnen twee maanden. Ik wil daarbij opmerken dat het te adviseren is om gelijk een e-mail of brief te schrijven aan de leverancier zodra u het gebrek bemerkt. Op deze wijze is de leverancier gelijk op de hoogte en kan ook per omgaande schade beperkende maatregelen nemen of een oplossing bedenken.

Verder is het van belang om te voorkomen dat een vordering in het kader van de non-conformiteit verjaart. Stel dat de leverancier geen reactie geeft of alles betwist, is het van belang om binnen twee jaar een vordering tot nakoming of schadevergoeding in te stellen. Dat wil zeggen dat er binnen twee jaar geprocedeerd dient te worden. In geval van koop geldt immers een verkorte verjaringstermijn van twee jaar. Overigens kan deze verjaringstermijn wel worden gestuit. Het stuiten van een verjaring wil zeggen dat de koper de leverancier laat weten dat hij ook na het verstrijken van de verjaringstermijn aanspraak blijft houden op wat hij wil vorderen.

Indien de leverancier geen gehoor geeft en de koper heeft wel het product gekocht en betaald, kan de koper al dan niet met behulp van een advocaat zijn schade claimen bij de leverancier. De koper kan de koop ongedaan maken of indien er schade is geleden deze schade bij de leverancier claimen. In dat licht kan de koper alsnog (1) nakoming verlangen en de leverancier verzoeken om een nieuw product zonder gebreken te leveren; de koper kan ook de koopovereenkomst (2) ontbinden en daarbij een schadevergoeding vragen. De koper dient wel een keuze te maken tussen nakoming en ontbinding. Bij ontbinding dient het gebrekkige product terug te worden geleverd en dient de leverancier het aankoopbedrag plus een eventuele schadevergoeding aan de koper te voldoen.
Indien u vragen heeft over de koop van een product wat niet voldoet aan wat u ervan in alle redelijkheid mocht verwachten of indien er problemen zijn met betrekking tot een koopovereenkomst of om vast te stellen dat er daadwerkelijk sprake is van non-conformiteit, kunt u zich wenden tot een van de advocaten van ons kantoor.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators