Intervisie voor advocaten bij Jorisbrood in Ede!

Vanaf 1 maart 2020 gelden de nieuwe kwaliteitsverplichtingen voor advocaten. Er kan gekozen worden voor intervisie, gestructureerd overleg of peer review. Intervisie is volgens de verordening kwaliteitstoetsen als volgt gedefinieerd:

Intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet.”

Intervisiebegeleider Vallei Advocaten & Mediators

Binnen Vallei Advocaten & Mediators is Martijn Groot Kormelink bij de Orde van Advocaten geregistreerd als intervisiebegeleider. Graag delen wij onze kennis en creëren de mogelijkheid voor advocaten om deel te nemen aan 2 intervisiesessies per jaar. Het doel is dat er één (of meer) vaste intervisiegroepen ontstaan die in dezelfde samenstelling twee maal per jaar bijeenkomen. De groepen zullen maximaal bestaan uit 6 advocaten die werkzaam zijn in de rechtsgebieden ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Er is gekozen voor 2 sessies van 4 uur per jaar. Eén gepland in april 2020 en één in oktober 2020.

Wat is het doel van intervisie

Het doel van intervisie is het verbeteren van het deskundigheidsniveau binnen organisaties. Deelnemers kunnen daarnaast ook individuele doelen hebben zoals;

•             het ontwikkelen van de persoonlijke deskundigheid
•             door te reflecteren afstand te nemen van de eigen rol en de manier van werken
•             bewustwording van de eigen rol en invloed

De intervisiesessies

De sessies zullen worden gehouden op de zeer inspirerende locatie van Jorisbrood op het kazerneterrein van Ede. Deze locatie is zowel met het OV als met de auto goed bereikbaar. De intervisie start om 15.00 uur en eindigt om 19.00 uur zodat buiten de spits naar huis gereisd kan worden.

De kosten voor één sessie bedraagt € 200,00 exclusief btw per deelnemer. Hiervoor krijgt u 4 uur intervisie op een bijzondere locatie, koffie/thee/water/vruchtensappen, vers fruit, verse broodjes en tussendoor een heerlijke Remekerkaas tosti en een kop soep. Natuurlijk krijgt u ook de registratie van 4 intervisiepunten per sessie.

Foto van de locatie Jorisbrood in Ede

Inschrijven en planning intervisie

Inschrijven kan tot 23 maart 2020 via grootkormelink@vallei-advocaten.nl of via 0318-619121.

De eerste bijeenkomst staat gepland voor woensdag 22 april 2020 en de tweede woensdag 7 oktober 2020. Bij grote interesse zal er een tweede zelfstandige groep gestart worden.


Meer interessante artikelen lezen?

Per categorie

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators