Het huurrecht in Nederland kent een zeer uitgebreide wettelijke regeling. De wet bevat algemene regels die van toepassing zijn op alle huurovereenkomsten, tenzij partijen hiervan bij overeenkomst zijn afgeweken. Daarnaast bevat de wet een groot aantal bepalingen met betrekking tot de verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte welke voornamelijk ter bescherming van de huurder dwingendrechtelijk van aard zijn.

Als u met huur te maken heeft, is het dus goed van alle wettelijke voorschriften op de hoogte te zijn. Niet alleen bij het aangaan van de huurovereenkomst, maar ook gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en de beëindiging hiervan. Vallei Advocaten & Mediators heeft de kennis en de ervaring om u onder meer ten aanzien van de volgende onderwerpen van dienst te kunnen zijn:

  • Het opstellen en/of beoordelen van huurovereenkomsten
  • Huurovereenkomsten roerende zaken
  • Huurovereenkomsten woonruimte
  • Huurovereenkomsten bedrijfsruimte
  • Huurovereenkomsten overige zaken (vakantiewoning e.d.)
  • Beëindiging van huurovereenkomsten
  • Indeplaatsstelling

Heeft u juridisch advies op het gebied van huurrecht nodig? Wij helpen u graag.

© 2018 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten