Het zelf betalen van het loon en het meenemen van producten? Ontslag op staande voet!

Het zelf betalen van het loon en het meenemen van producten? Ontslag op staande voet!

De gemiddelde werkgever wordt enthousiast van actieve en ondernemende werknemers. Aan die ondernemende activiteiten zitten echter voor de meeste werkgevers wel grenzen, grenzen die ook het Gerechtshof Den Bosch in een recente beschikking[1] duidelijk heeft getrokken.

De feiten

Werkneemster kwam op 5 januari 2009 in dienst van werkgever in de functie van verkoopster binnendienst. Vanaf medio 2011 werd werkneemster leidinggevende op het callcenter van de onderneming. 

Toen de werkneemster op 20 februari 2020 zag dat het loon over die maand nog niet was betaald pakte zij spreekwoordelijk de koe bij de horens en maakte vanuit een PayPal-account van de werkgever haar loon over de maand februari 2020 en ook alvast het loon over de maand maart 2020 naar haarzelf over.

Op 21 februari 2020 stuurt werkneemster vanaf haar zakelijke e-mailaccount grote hoeveelheden zakelijke e-mails, zonder logische verklaring, naar haar persoonlijke e-mailaccount. Diezelfde nacht gaat werkneemster naar het bedrijfspand en neemt daar in een boodschappentas meerdere blikken Glucolin mee (Glucolin is een soort suikervervanger). De meegenomen blikken zijn niet vastgelegd door werkneemster in de voorraadadministratie. De nachtelijke actie wordt door bewakingscamera’s geregistreerd.

Werkgever ontslaat werkneemster op 5 maart 2020 op staande voet. Werkneemster is het met dat ontslag niet eens en spant een procedure aan bij de kantonrechter. Bij de kantonrechter wordt zij in het ongelijk gesteld en vervolgens start zij een procedure bij het Gerechtshof Den Bosch.

De beoordeling

Werkneemster betoogde dat zij was gevolmachtigd om betalingen te doen vanuit het PayPal-account. Voor het Gerechtshof maakt het niet zo veel uit of werkneemster nu wel of niet een volmacht had om betalingen via PayPal uit te voeren omdat zij had moeten aanvoelen dat het haar niet was toegestaan betalingen aan zichzelf te doen. En dat het al helemaal niet past een loon uit te betalen over een toekomstige maand. Voor het Gerechtshof volgt hieruit dat er sprake is van een ernstige schending van het vertrouwen dat de werkgever in haar mocht hebben.

Ook het meenemen van de potten Glucolin kan niet op de goedkeuring van het Gerechtshof rekenen. Dat het werkneemster toegestaan was af en toe een pot van dit product mee te nemen maakt niet dat het heimelijk in de nacht weghalen van meerdere blikken toelaatbaar is.

Beide voornoemde redenen vormen volgens het Gerechtshof een voldoende onderbouwing voor het gegeven ontslag op staande voet. De bijkomende situatie van het doorsturen van een grote hoeveelheid zakelijke e-mails naar het privéaccount zou zelfstandig ook een reden voor een ontslag op staande voet kunnen zijn. Alhoewel het hof daarbij opmerkt dat het daarbij wel van belang is in welke context een dergelijke situatie zich voor zou doen. In de context van deze kwestie ziet het Gerechtshof hierin een grove schending van het vertrouwen.

Wat kunnen we van deze uitspraak leren?

Het is evident dat een werknemer die zelfstandig zijn/haar loon gaat overmaken zonder toestemming niet te handhaven is binnen een onderneming. Het heimelijk wegnemen van producten, nota bene midden in de nacht, is eveneens een onwenselijke situatie waarop in beginsel het ontslag op staande voet een passende sanctie zal zijn.

Interessant in deze kwestie is wel het versturen van een grote hoeveelheid zakelijke e-mails na het privé e-mailadres. Het is terecht dat het Gerechtshof een dergelijke handelwijze hoog opneemt. De zakelijke e-mails zijn, en blijven, eigendom van de onderneming. Zonder geldige reden is er geen argument waarom een werknemer dergelijke e-mails weg zou mogen nemen.

Zorg voor duidelijke instructies en richtlijnen in bijvoorbeeld een personeelshandboek en herhaal deze op regelmatige basis. Beschrijf de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van werknemers. Zeker bij werknemers die bevoegdheden krijgen om bijvoorbeeld betalingen namens de werkgever te doen is het van belang dat volstrekt duidelijk is welke transacties wel en niet kunnen worden uitgevoerd. Op het gebied van e-mail zijn duidelijke instructies uiteraard eveneens van belang. Daarnaast is een goede borging en vastlegging van digitale handelingen, zoals het verzenden van zakelijke e-mailberichten, cruciaal. Op het moment dat een werknemer de voorschriften overtreedt is het zaak dat die schending objectief en concreet kan worden herleid aan de hand van duidelijke logfiles.

Advies?

Heeft u advies nodig op het gebied van het inrichten en handhaven van instructies en richtlijnen, of heeft u vragen over het inzetten van een ontslag op staande voet? Neem contact op met de ervaren advocaten van Vallei Advocaten & Mediators.


[1] Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 21 januari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:126

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators