In een groeiende economie moeten relatiebedingen (en concurrentiebedingen) hun taak doen. De bedingen die in een arbeidsovereenkomst worden afgesproken tussen een werkgever en een werknemer dienen een duidelijk doel; het beschermen van de relaties van de werkgever of het voorkomen dat de werknemers ‘zomaar’ overlopen naar een concurrent.

In een zaak die recent speelde bij de kantonrechter in Den Bosch* gingen zowel een ‘oud werknemer’ samen met zijn nieuwe werkgever de strijd aan met de voormalige werkgever met wie de werknemer een relatiebeding overeen was gekomen.

Wat speelde er? De werknemer had eerst een arbeidsovereenkomst met een ICT dienstverlener die haar werknemers ter beschikking stelde aan opdrachtgevers. De opdrachtgever in dit geval was een grote leverancier van horecaproducten. De horecaleverancier zegde op enig moment de samenwerking met de ICT dienstverlener op en plaatste een vacature voor een systeembeheerder online. De werknemer beëindigde zelf de arbeidsovereenkomst met het ICT bedrijf en ging werken voor de horecaleverancier. Het ICT bedrijf was het daar niet mee eens en vorderde op grond van het relatiebeding een verbod.

In de kwestie concludeerde de kantonrechter dat sprake was van een relatiebeding. Vervolgens was de conclusie dat de horecaleverancier inderdaad een relatie van het ICT bedrijf was. Het relatiebeding had dus betrekking op deze situatie. Daarna stelde de kantonrechter vast dat de werknemer, die uiteraard wist van het relatiebeding dat hij met zijn oud werkgever had afgesproken, ondanks het verbod in dienst was getreden bij de horecaleverancier. De horecaleverancier wist ook van de beperkingen van het relatiebeding en werd daar ook door de kantonrechter op aangesproken.

Uiteindelijk hield de kantonrechter de (oud) werknemer aan zijn relatiebeding en verbood het hem om voor de horecaleverancier te werken. De horecaleverancier werd tevens verboden om deze werknemer in dienst te nemen. Beide verloren de procedure en kregen een dwangsom van € 1.000,00 per dag opgelegd voor het geval zij het verbod zouden schenden.

Moraal van het verhaal, relatiebedingen – mits goed opgesteld – doen hun werk. Wilt u uw onderneming beschermen, dan kunnen relatiebedingen een optie zijn. Is het altijd het juiste wondermiddel? Dat is maar de vraag, laat u daarom goed adviseren. De ervaren arbeidsrechtadvocaten van Vallei Advocaten & Mediators staan u graag bij.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators