Het doel van medezeggenschap in een organisatie is het verbeteren van de besluitvorming door ook met de visie van een ander belang te kijken naar een (voorgenomen) besluit. Daarnaast kan er een vorm van participatie binnen de organisatie ontstaan als werknemers mee mogen denken in de koers die de organisatie vaart. De uitgangspunten zijn dus positief, maar hoe geef je medezeggenschap nou vorm binnen de organisatie en hoe zorg je ervoor dat het geen bureaucratisch monster wordt?

Medezeggenschap kan gevormd worden door een ondernemingsraad (OR). Een OR is verplicht bij organisaties die meer dan 50 werknemers in dienst hebben. Kleinere organisatie (tot 50 werknemers) kunnen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in het leven roepen.

Het vormgeven van medezeggenschap, maar zeker ook het onderhouden van medezeggenschap, binnen de organisatie vraagt veel van zowel de werkgever als ook van de medezeggenschap (de OR of PVT). Duidelijkheid en vertrouwen zijn daarbij cruciale uitgangspunten. Medezeggenschap is niet automatisch het positieve tovermiddel zoals de wetgever dat heeft bedoeld, daarvoor is de nodige inspanning van alle betrokkenen nodig.

De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators hebben veel ervaring in het adviseren van medezeggenschap. Daarbij gaat het natuurlijk vooral om de juridische kaders van medezeggenschap maar ook om strategische en communicatieve aspecten van medezeggenschap.
Denk u ook weleens: “help, ik heb een OR…”? Neem dan eens contact op met Vallei Advocaten & Mediators voor een advies.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators