Heimelijk opnemen van gesprek “buitengewoon onfatsoenlijk

Heimelijk opnemen van gesprek “buitengewoon onfatsoenlijk

De vraag wordt vaak gesteld; wat te doen met heimelijk opgenomen gesprekken, kan het als bewijs dienen?

Het stiekem opnemen van een gesprek is in beginsel onrechtmatig. De privacy van de gesprekspartner kan daarmee worden geschonden en dat is in beginsel onrechtmatig. Of de opname dan ook uitgesloten moet worden van bewijs is echter een beoordeling die aan de (civiele) rechter toekomt. De rechter zal daarin een afweging moeten maken.

Uit het standaard arrest van de Hoge Raad over heimelijke opnamen volgt dat een stiekem opgenomen telefoongesprek niet als onrechtmatig verkregen werd beoordeeld[1]. Een enkele inbreuk op iemands privacy door het gebruik van het bewijsmateriaal in een procedure is niet voldoende voor bewijsuitsluiting. Dit omdat de afweging gemaakt moet worden over de vraag of het belang van de partij van wie de privacy is geschonden moet wijken voor het belang van de andere partij dat in de procedure de waarheid van de door haar gestelde feiten komt vast te staan[2]. Informatie kan in principe voor het bewijs worden uitgesloten maar of dat het geval moet zijn hangt erg af van alle relevante feiten en omstandigheden in het gegeven geval. Aan de andere kant kan uit onrechtmatig verkrijgen bewijs wel blijken dat één van de procespartijen gelijk heeft, het onrechtmatige bewijs heeft dan een belangrijke rol in het proces.

De Hoge Raad leert ons dus dat bij onrechtmatig verkregen bewijs de afweging tussen de belangen van partijen moet worden gemaakt.

Onrechtmatig verkregen bewijs kan echter ook op een andere manier invloed hebben op de (juridische) situatie tussen partijen. Zo overwoog de kantonrechter Zutphen[3] in een procedure over een verstoorde arbeidsverhouding dat: “De kantonrechter overweegt dat het heimelijk opnemen van gesprekken niet anders dan als buitengewoon onfatsoenlijk moet worden aangemerkt. Deze omstandigheid heeft eraan bijgedragen dat de verhouding nog verder is verstoord”. Los van de onrechtmatigheid kan een stiekem opgenomen gesprek dus ook zorgen voor een onderbouwing van de (ernstig) verstoorde arbeidsverhouding, en dus een grond zijn voor de ontbinding. Het gebruik van een geluidsopname als bewijs kan dus ook averechts werken!

Bij stiekeme opnamen is het dus niet alleen zaak een zorgvuldige afweging te maken van de verschillende belangen die spelen, het bewijs dat geleverd kan worden maar ook of het geleverde bewijs niet averechts zal werken in een procedure. Dat een bepaald bewijs ‘juridisch’ door de beugel zou kunnen maakt niet (altijd) dat het ook verstandig is om het te gebruiken.

Heeft u vragen over onrechtmatig verkregen bewijs? Neem contact op met een van de ervaren advocaten van Vallei Advocaten & Mediators in Ede.


[1] HR 16 oktober 1987, NJ 1988/850

[2] HR 11 september 1998, NJ 1999/664

[3] Rb. Gelderland, ktr Zutphen 10 juli 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:7094

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators