Op misschien wel de heetste dag ooit (27 juli 2018) in Nederland gemeten, viel mijn oog op een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam over het gooien van een emmer water. In deze zaak gooide een werknemer een emmer water naar zijn baas.

Wat is de druppel die de emmer deed overlopen?

Een schilder van 56 jaar oud met een dienstverband van 23 jaar is na een periode van arbeidsongeschiktheid aan het re-integreren. De schilder wordt door zijn leidinggevende aangesproken om weer aan het werk te gaan. Deze aanmaning viel bij de schilder duidelijk in verkeerde aarde. Hij waarschuwt zijn leidinggevende met de woorden: “als je nou niet opflikkert, gooi ik deze emmer water over je heen”. De leidinggevende droeg opnieuw de schilder op aan het werk te gaan. De schilder was daar nog steeds niet van gediend en voerde de daad bij het woord: hij gooide de emmer water in het bijzijn van twee collega’s over de leidinggevende.

De zaak bij de kantonrechter

De werkgever accepteerde het gedrag van de schilder niet en vroeg de kantonrechter de arbeidsovereenkomst tussen hen beiden te ontbinden wegens primair het (ernstig) verwijtbaar handelen van de werknemer en subsidiair een verstoorde arbeidsverhouding.

De kantonrechter was van mening dat de arbeidsovereenkomst inderdaad ontbonden moest worden. Volgens de kantonrechter was er sprake van ernstig verwijtbaar handelen waardoor de opzegtermijn niet in acht hoefde te worden genomen en de schilder ‘slechts’ een halve transitievergoeding kreeg. De schilder is het niet met de kantonrechter eens en gaat in hoger beroep.

De zaak bij het gerechtshof

Het gerechtshof heeft de zaak behandeld en komt tot een heel ander oordeel dan de kantonrechter. Het gerechtshof is van mening dat, op grond van alle feiten en omstandigheden van dit geval, geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen maar van verwijtbaar handelen. De redenen hiervoor zijn dat de bedrijfsarts had geadviseerd stress en conflicten in de werksituatie te vermijden en dat de leidinggevende nu juist het conflict met de schilder aanging. Vlak voor het incident had de schilder overigens ook nog aangegeven dat het helemaal niet goed met hem ging. De kritiek van de leidinggevende maakte dat bij de schilder de stoppen doorsloegen en hij de emmer water gooide. Volgens het hof had het op de weg van de werkgever gelegen hier rekening mee te houden.

De arbeidsovereenkomst blijft wel ontbonden, alleen moet nu de juiste opzegtermijn worden toegepast en krijgt de schilder alsnog de volledige transitievergoeding. Het hof is wel van mening dat de proceskosten worden gecompenseerd.

Wat leren we van deze zaak?

We zien hoe complex het arbeidsrecht is geworden, rechters oordelen over exact dezelfde zaak volstrekt anders. Ook zien we dat de feiten en omstandigheden van de zaak van belang zijn. Het gaat in deze zaak dan op het eerste gezicht wel om het gooien van een emmer water, maar de doorslag wordt gegeven door andere factoren.

Bent u spreekwoordelijk ook toe aan een frisse emmer water of staat u op het punt er een te gooien? Overleg eerst eens met een ervaren advocaat van Vallei Advocaten & Mediators, uw advocaat in Ede.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators