Reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers is, en blijft, moeilijk. De mix van medische onderdelen, arbeidsdeskundige-adviezen, juridische bepalingen en communicatie blijkt in de praktijk nogal lastig te zijn. Welke activiteiten kunnen nu gezien worden als passende arbeid, wat moet je vastleggen welke en welke instrumenten bestaan er om ervoor te zorgen dat de reïntegratie succesvol verloopt? Je zou door de bomen het bos niet meer zien…

Dat reïntegreren niet vrijblijvend is wordt duidelijk doordat de wetgever verschillende mogelijkheden heeft gegeven om een werknemer die niet erg gemotiveerd is de reïntegreren toch te motiveren. Zo kan als prikkel het loon worden stopgezet en kan de arbeidsovereenkomst uiteindelijk worden beëindigd. Als klap op de vuurpijl bestaat de mogelijkheid tot het geven van ontslag op staande voet. Dat is nogal riskant aangezien hetzelfde resultaat kan worden bereikt zonder dergelijke zware sancties. De verplichtingen aan de zijde van de werkgever zijn ook groot, voldoet de werkgever daar niet aan zijn de risico’s ook stevig.

In een recente uitspraak van de kantonrechter in Almelo komt mooi naar voren dat werkgever en werknemer allebei een rol hebben in de reïntegratie. “De kantonrechter wijst in dit verband naar de in artikel 7:658a BW opgenomen actieve verplichting voor de werkgever in welk verband van een werkgever onder meer ook gevergd kan worden over te gaan tot aanpassingen in het werk dan wel inschakeling van een re-integratiebedrijf. Niet volstaan kan worden met het ter beschikking stellen van een computer en de werknemer opdragen te solliciteren, zeker niet waar de werknemer een deskundigenoordeel heeft gevraagd omdat hij van mening is dat re-integratie in het tweede spoor (nog) niet aan de orde is.”

Over de verplichtingen van de werknemer zegt de kantonrechter: “De keerzijde van de in artikel 7:658a BW neergelegde verplichting voor [verweerster] , vormt de in artikel 7:660a BW neergelegde verplichting voor [verzoeker] om onder meer passende arbeid als bedoeld in artikel 7:658a lid 4 BW te verrichten. Een werknemer dient hierbij op redelijke voorstellen van de werkgever in te gaan en naarmate de arbeidsongeschiktheid langer duurt, kan van een werknemer verlangd worden dat hij meer concessies doet, als re-integratie in de bedongen arbeid niet tot de mogelijkheden behoort.”

In deze kwestie beriep de werkgever zich de onbekendheid met alle verplichtingen van de reïntegratie. Dat heeft een geholpen door de kantonrechter terecht van mening is dat de werkgever dan maar expertise moet inhuren.

Loopt u als werkgever of werknemer nu ook tegen moeilijke reïntegratie aan? Blijf er niet te lang mee zitten maar schakel direct deskundige hulp in. De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators hebben ruime ervaring moeilijk lopende reïntegraties en staan u graag bij en het wegwijs worden in de brij van verplichtingen en regels.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators