Vallei Advocaten & Mediators in Ede is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. In het arbeidsrecht krijgen wij over de meest uiteenlopende zaken vragen voorgelegd. Eén ‘gewild’ onderwerp is altijd het inplannen van vakanties.

Aan het einde van het jaar zijn veel bedrijven bezig met het inplannen van het verlof van de werknemers. Werknemers hebben recht op verlof en dit verlof ‘moet’ ook zoveel als mogelijk aansluiten bij de wensen van de individuele werknemer. Maar wat als deze verlofwens niet overeenkomt met de belangen van de werkgever?

Op 30 november 2018 heeft de kantonrechter in Rotterdam een uitspraak gedaan over een zaak waarin een reislustige werknemer zonder overleg met de werkgever een vakantie had ingepland. De verre reis naar Indonesië was al geboekt in februari en zou in de periode van 17 oktober tot en met 4 november van datzelfde jaar plaatsvinden. De werknemer had ook nog een vakantie geboekt naar Spanje voor de periode 27 september tot 1 oktober. De werknemer legde de reisplannen pas op 21 augustus 2018 aan haar werkgever voor. De werkgever reageerde op 3 september dat hij er (nog) niet mee akkoord was omdat hij druk doende was met een planning voor het inwerken van de werknemer op een andere afdeling. Op 4 september spreken werkgever en werknemer er inhoudelijk over: de werkgever wijst de verlofverzoeken af wegens gewichtige redenen.

De zaak werd in kort geding door de werknemer voorgelegd aan de kantonrechter en die besliste dat de werkgever inderdaad gewichtige redenen had om de verzoeken af te wijzen.

Volgens de kantonrechter was het bezwaar van de werkgever inderdaad gewichtig genoeg om de aanvragen van de werknemer af te wijzen. Dit werd veroorzaakt doordat de werkgever de werknemer moest inwerken op een nieuwe afdeling. Ook moest de werknemer een opleiding volgen. Beide geplande vakanties vielen precies in de inwerk- en opleidingsperiode van deze werknemer. Het inwerk- en opleidingsbelang was voor de werkgever groot. Daar komt bij dat de werknemer zelf had verzuimd om tijdig de werkgever te raadplegen/informeren over de vakantieplannen.

Tip: Wees tijdig met het inplannen van verlofaanvragen en leg de verzoeken en de toekenningen schriftelijk vast. Communiceer als werkgever duidelijk over inwerkprogramma’s en scholingen die in het kader van de functie gevolgd moeten worden zodat vakanties in die periode zo veel als mogelijk voorkomen kunnen worden.

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht? De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators in Ede adviseren u graag.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators