Geheimpje delen? € 27.000 aftikken!

Op 10 september 2019 heeft het gerechtshof Den Bosch arrest (ECLI:NL:GHSHE:2019:3324) gewezen in een zaak tussen een werkgever (een accountantskantoor) en een werknemer. De werknemer werd verweten dat hij het geheimhoudingsbeding had geschonden door in zes afzonderlijke e-mails documenten van de werkgever naar zijn eigen privé e-mailaccount te sturen.

De werknemer was werkzaam op het accountantskantoor als adviseur. In de arbeidsovereenkomst was onder andere een geheimhoudingsbeding opgenomen. De arbeidsovereenkomst is op verzoek van de werknemer op 1 januari 2014 geëindigd. Later dat jaar komt de werkgever er achter dat de werknemer een zestal e-mails naar zijn eigen (privé) account had gestuurd met in totaal 19 documenten van de onderneming als bijlage.

Het gerechtshof concludeerde dat hiermee zes keer het geheimhoudingsbeding is overtreden. In totaal kwam dit neer op een verbeurde boete van € 27.000. Normaal gesproken worden boetes die in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen en welke zijn gericht op de schending van een geheimhoudingsbeding, sterk gematigd door de rechter. In onderhavig geval was het gerechtshof van mening dat de forse boete van € 27.000 in deze situatie niet buitensporig was. Het gerechtshof komt tot deze conclusie omdat in de arbeidsovereenkomst expliciet is overeengekomen dat er een boete is gesteld op de schending van het geheimhoudingsbeding.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat werknemers (digitale) eigendommen meenemen of naar zichzelf e-mailen. In de rechtspraak zie je steeds vaker dat dit wordt gezien als een schending van het geheimhoudingsbeding of zelfs als diefstal en daarmee een grond vormen voor een ontslag op staande voet.

Het advies van Vallei Advocaten en Mediators is om in de arbeidsovereenkomst of de interne regelingen van uw onderneming duidelijke bepalingen en boetes op te nemen over het ongeoorloofd gebruiken van (digitale) eigendommen van de onderneming. Daarnaast is het van belang werknemers regelmatig te wijzen op het feit dat (digitale) eigendommen van de onderneming niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt. Zorg vervolgens voor een adequate digitale monitoring van het gebruik van uw digitale documenten.

De ervaren advocaat in Ede gespecialiseerd in arbeidsrecht van Vallei advocaten en mediators kunnen u adviseren over het opstellen van een geheimhoudingsbeding en het handhaven daarvan. Neem vrijblijvend contact op via 0318-619121 of via info@vallei-advocaten.nl

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators