Dat van zowel een werknemer als een werkgever mag worden verwacht dat ze meewerken aan een door de bedrijfsarts geadviseerde mediation is wel bekend. Er is een stroom aan jurisprudentie waarin die lijn vast is gesteld. Maar hoe zit dat nu als de werknemer wel wil mediaten maar niet wil instemmen met de geheimhouding die onderdeel is van de mediationovereenkomst?

In de mediationovereenkomst komen partijen met elkaar (en de mediator) geheimhouding overeen. Partijen spreken dan af dat al hetgeen dat tijdens de mediation wordt besproken vertrouwelijk is en niet naar buiten wordt gebracht. Het idee daarachter is dat partijen slechts vrijuit kunnen praten over alles wat hen dwars zit als zij daar later niet (in een procedure) mee om de oren worden geslagen. Daarnaast kunnen partijen ‘vrij’ alternatieve mogelijkheden bespreken en verkennen zonder daar later (in rechte) op aangesproken te kunnen worden. Het doel is dus een veilige omgeving te creëren waarin partijen zonder vrees en risico over alle onderwerpen met elkaar kunnen spreken. Strikt formeel is eigenlijk een soort van bewijsovereenkomst waarin partijen specifiek bewijs uitsluiten in het geval zij tot een procedure zouden komen.

Maar stel nu dat een werknemer wel wil mediaten, maar niet in wil stemmen met de geheimhouding? Blokkeert de werknemer dan de re-integratie? Is een dergelijke weigering de werknemer te verwijten? Die vraag lag voor in een hoger beroep kwestie bij het gerechtshof Den Haag.

De werknemer in kwestie was arbeidsongeschikt geraakt vanwege een arbeidsconflict. In die kwestie speelde tevens een situatie over pesten op het werk. De bedrijfsarts had mediation geadviseerd. Zowel de werkgever als de werknemer wilde meewerken aan de mediation. De werknemer wilde echter perse dat het pesten op het werk buiten de geheimhouding zou blijven. Blijkbaar was er de angst dat dit onderwerp dan niet, of onvoldoende, aandacht zou krijgen.

Het hof oordeelde dat de werknemer het voorbehoud ten aanzien van de mediation niet had mogen maken. Dat is naar mijn mening een logisch oordeel omdat juist de geheimhouding rond de mediation één van de kenmerkende pijlers is waarop mediation steunt. Vanuit de re-integratieverplichtingen is het overigens ook een logisch oordeel omdat de re-integratieactiviteiten van beide partijen een stevige inzet vraagt. Het niet mee willen werken aan mediation zal niet snel in het voordeel van de weigeraar worden uitgelegd.

Mediation kenmerkt zich overigens ook door het feit dat partijen in de mediation zelf de oplossing vorm geven. Het is dus goed mogelijk dat partijen in de mediation afspraken maken over bepaalde onderdelen die, ondanks de geheimhouding, wel naar buiten kunnen worden gebracht. Ook kunnen partijen samen afspraken maken over het beperken van de geheimhouding. Mij lijkt dan ook dat deze werknemer te snel is geweest met de blokkade en dat partijen dit onderdeel zelf prima hadden kunnen oplossen, in de mediation …

Bij Vallei Advocaten & Mediators kunt u terecht voor mediation nabij Veenendaal in Ede, maar ook voor advisering rond mediations. Neem voor mediation of advies rond een mediation contact op met één van onze advocaten/mediators.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators