De kantonrechter Rotterdam (15 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9728) heeft in een ontbindingskwestie, op verzoek van een werkneemster, geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden waarbij aan de werkneemster zowel de transitievergoeding als ook de billijke vergoeding is toegekend. De ‘steens des aanstoots’ is de hond van de werkgever op kantoor.

Werkneemster meldt zich in juni 2016 ziek met klachten van verkoudheid en klachten aan haar luchtwegen. De arboarts legt een verband met de aanwezigheid van de hond van de werkgever op het kantoor. De arboarts adviseert meerdere malen om de hond niet meer mee te nemen naar het kantoor, immers als de hond er niet meer is zijn de problemen voor de werkneemster verdwenen. De vrouw kan de werkzaamheden hervatten als de hond niet meer op kantoor is. Werkgever weigert echter om de hond niet meer mee te nemen, de hond zou namelijk niet alleen kunnen zijn. De longarts van de vrouw stelt vast dat de vrouw allergisch is voor honden. In een deskundigenoordeel van UWV wordt vastgesteld dat de werkgever onvoldoende reïntegratieinspanningen levert.

Uiteindelijk ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter is van mening dat de werkgever ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld. De grond om tot die conclusie te komen is volgens de kantonrechter terug te vinden in de parlementaire geschiedenis. Een van de voorbeelden van ernstige verwijtbaarheid is de situatie dat een werknemer arbeidsongeschikt is geworden, en daardoor zijn/haar baan verliest. Als de situatie het gevolg is van verwijtbaar onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden is er sprake van ernstige verwijtbaarheid. De onvoldoende zorg komt voort uit de weigering van de werkgever om de hond thuis te laten, ondanks herhaalde adviezen van de bedrijfsarts.

Uit deze bijzondere casus valt op te maken dat het niet juist toepassen van goede arbeidsomstandigheden een grond is waardoor er sprake kan zijn van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever. Arbeidsomstandigheden zijn erg belangrijk, niet alleen voor een gezonde organisatie maar ook om risico’s rond de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Adviezen van de arboarts dienen daarom ook serieus genomen te worden.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators