Een streep door de Werktijdverkorting. Loonsubsidie in aantocht.

Datum publicatie: 19 maart 2020

Als gevolg van het Noodpakket banen en economie, is de regeling Werktijdverkorting op dinsdag 17 maart 2020 gestopt. In de plaats daarvan is per direct in werking getreden de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

De maatregelen in het betreffende noodpakket van het kabinet zouden ervoor moeten zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en zelfstandigen een overbrugging krijgen. Ook wordt via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk gemaakt dat geld in de bedrijven blijft. Dit extra pakket aan maatregelen komt bovenop economische maatregelen die op donderdag 12 maart 2020 al waren genomen. De betreffende kamerbrief kunt u middels de volgende link inzien.

In de plaats van de regeling Werktijdverkorting, komt de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. De loonkostensubsidie die deze regeling inhoudt, subsidieert gedurende drie (3) maanden tot maximaal 90 % van de loonkosten. Daarbij is er een mogelijkheid tot verlenging van deze drie maanden.

In de tijdelijke noodmaatregel worden een viertal voorwaarden genoemd:

  1. Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  2. De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies.
  3. De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  4. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De subsidie ziet op een tegemoetkoming van maximaal 90 % van de loonkosten. Hoe wordt de hoogte van de tegemoetkoming berekend? De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in de omzet. Stel nu dat 100 % van de omzet wegvalt (gerekend vanaf 1 maart 2020). In dat geval bedraagt de tegemoetkoming 90 % van de loonsom. Als 25 % van de omzet wegvalt (vanaf 1 maart 2020), bedraagt de tegemoetkoming  22,5 % van de loonsom (90 % : 4 = 22,5 %).

Voorschot 80 % van de verwachte tegemoetkoming

Het UWV zal op basis van uw aanvraag van de tijdelijke noodmaatregel een voorschot verstrekken. Het voorschot bedraagt 80 % van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt bij de definitieve vaststelling vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Ook zal bij de definitieve vaststelling een correctie plaatsvinden als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Noodmaatregel ook voor loonkosten werknemer met flexibel contract

In tegenstelling tot de regeling Werktijdverkorting, is de nieuwe tijdelijke noodmaatregel ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Hierbij dient u te denken aan werknemers met een oproepcontract en uitzendkrachten.

Per wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de tijdelijke noodmaatregel?

Het is op dit moment (19 maart 2020, 11.30 uur) nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Per wanneer de aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling kunt indienen, zal naar verwachting op zeer korte termijn door de overheid bekend worden gemaakt. Vanaf de nader bekend te maken datum, zult u de aanvragen bij het UWV moeten indienen. De periode waarover de tegemoetkoming kan worden aangevraagd, is niet afhankelijk van de datum per wanneer de aanvraag kan worden ingediend. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt namelijk in aanmerking voor tegemoetkoming.

Wat gebeurt er met lopende aanvragen voor werktijdverkorting?

Indien u al een aanvraag heeft ingediend voor een werktijdverkorting, zal deze worden gezien als een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Het is ook niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen, deze regeling is namelijk zoals hierboven genoemd al op dinsdag 17 maart 2020 gestopt. Dit betekent overigens ook dat bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het coranavirus COVID-19 u gebruik dient te maken van de nieuwe regeling.

Wat gebeurt er met reeds verstrekte vergunningen voor werktijdverkorting?

Indien u al een vergunning toegekend heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Deze vergunning wordt dus niet omgezet. Maar op het moment dat u na afloop van de vergunning voor werktijdverkorting een verlenging wenst, dan zult u gebruik moeten maken van de nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Houd de ontwikkelingen in de gaten en laat u adviseren!

De maatregelen en ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar in snel tempo op. De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators spannen zich in om u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te houden via social media en de website. Voor concrete vragen die betrekking hebben op uw eigen organisatie, kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze arbeidsrechtspecialisten. Ons kantoor is onveranderd telefonisch en per e-mail voor u bereikbaar.


Meer interessante artikelen lezen?

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators