De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: de WWFT) geeft een heel aantal organisaties en beroepen een (verplichte) “poortwachtersfunctie”. Zo moeten bijvoorbeeld banken, advocaten en notarissen verplicht onderzoek doen naar de identiteit van de cliënt, maar ook naar de herkomst van vermogen. Als er sprake is van een ongebruikelijke transactie, dan moet er een melding gedaan worden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (hierna: FIU-Nederland). Maar hoe zit dat nou allemaal?

Het doel van de WWFT is dat door verschillende poortwachters meldingen worden gedaan als sprake is van ongebruikelijke transacties zodat mogelijk criminele financiële geldstromen zichtbaar worden. De WWFT legt een aantal (dwingende) verplichtingen op. Zo moet iedere cliënt geïdentificeerd worden en kan het nodig zijn dat aanvullend onderzoek nodig is. Aan deze verplichting moet uitvoering gegeven worden. Daarnaast is het verplicht dat een eventuele ongebruikelijke transactie wordt gemeld. Van die melding mag geen informatie worden verstrekt aan de cliënt.

In de wet komen een aantal thema’s naar voren. Zo is er sprake van UBO’s, PEP’s en MOT’s. Een “UBO” is de natuurlijke persoon die een belang van meer dan 25% in een vennootschap heeft. Als een vennootschap betrokken is, dan moet deze natuurlijk persoon bekend zijn of worden. Een “PEP” is een prominent politiek persoon. Denk bijvoorbeeld aan een minister of een staatshoofd, maar ook zijn/haar directe familieleden. Bij een PEP kan het nodig zijn dat een aanvullend onderzoek wordt gedaan. Tot slot is er de “MOT”, dat is de eerder genoemde melding ongebruikelijke transactie. Van een contante betaling van meer dan € 10.000,00 moet melding worden gedaan.

De WWFT en de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: de AVG). Mag er zomaar onderzoek worden gedaan naar mijn gegevens? Ja, de WWFT gaat in bepaalde gevallen voor de AVG. Onderzoeksresultaten uit een WWFT-onderzoek mogen echter niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De resultaten worden verplicht opgeslagen in het dossier. Er kan geen beroep worden gedaan op het “verwijderrecht” op basis van de AVG.

Onze advocaten zullen bij aanvang van elk dossier standaard uw identiteit vaststellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Bij vennootschappen zal er een digitaal gewaarmerkt uittreksel bij de Kamer van Koophandel worden gedownload. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan er een aanvullend onderzoek worden gedaan. Ook is het mogelijk dat tijdens de behandeling van het dossier de aard van de dienstverlening wijzigt waardoor op dat moment “ineens” een aanvullend onderzoek nodig is. Dat onderzoek zal dan ook worden uitgevoerd en kan leiden tot een verplichte melding bij FIU-Nederland.

Heeft u vragen over de WWFT, stel ze gerust aan een van onze advocaten. We leggen het u graag uit. 

11 januari 2020

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators