De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is het alternatief voor de VAR die moet zorgen dat er tussen een ZZP’er en een opdrachtgever duidelijkheid bestaat over de aard van de verhouding. De ingangsdatum van de wet is al wat keren aangehouden, zo ook afgelopen november. De handhaving van de Wet DBA gaat nu per 1 januari 2018 in, althans dat is de bedoeling.

Het uitstel betekent concreet dat er tot 1 januari 2018 geen naheffingen zullen worden opgelegd of boetes zullen worden uitgedeeld indien partijen in strijd handelen met de Wet DBA. Een nuance is echter wel op zijn plaats; voor ‘kwaadwillenden’ wordt de handhaving niet uitgesteld!

De kwaadwillende is volgens de definitie: “Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).”

Staatsecretaris Wiebes heeft over de handhaving bij de kwaadwillenden opgemerkt dat de Belastingdienst zijn pijlen allereerst gaat richten op de groep evident kwaadwillenden. Volgens Wiebes gaat het hierbij om zo’n tien partijen.

« Terug naar het overzicht

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators