Op 1 juli 2015 werd het Nederlandse ontslagrecht grondig gewijzigd, de geboorte van de WWZ. Vanuit diverse kanten was er direct kritiek op die nieuwe wet. Toenmalig minister Asscher wilde van de kritiek niets weten en was van mening dat de WWZ eerst een eerlijke kans moest krijgen. Inmiddels is er voldoende data verzameld en is de aanstaande wijziging van de WWZ een feit. Vanaf 1 januari 2020 komen er nieuwe aangepaste regels. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen kort op een rij gezet.

  1. Er komt een nieuwe ontslaggrond de zogenoemde cumulatiegrond. Hierdoor kunnen vanaf 1 januari 2020 meerdere redenen voor ontslag samen een grond voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In de cumulatiegrond kunnen bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding samen maken dat de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd. De consequentie is wel dat er een hogere transitievergoeding (van maximaal 150%) moet worden betaald aan de werknemer.

  2. De transitievergoeding wordt eveneens aangepakt. Vanaf 1 januari 2020 is vanaf dag één van het dienstverband een transitievergoeding verschuldigd. Nu is dat bij een dienstverband van twee jaar of meer. De hoogte van de transitievergoeding wordt gelijktijdig verlaagd naar maximaal 1/3 maandsalaris per jaar. De uitzondering voor de 50-plussers komt te vervallen.

  3. De regeling van meerdere arbeidsovereenkomsten achter elkaar, de zogenoemde ketenregeling, wordt weer uitgebreid. De huidige regeling van maximaal twee jaar gaat weer terug naar de oude regeling van drie overeenkomsten in een periode van drie jaar. De keten wordt doorbroken door een tussenfase van zes maanden.

  4. Tot slot verandert er het een en ander voor oproepkrachten en ook voor de min- max contracten. Er komt een minimale oproeptermijn van vier dagen. Binnen die termijn kan niet meer kosteloos worden afgezegd of de oproep worden gewijzigd. Na een dienstverband van een jaar moet aan de oproep werknemer een arbeidsovereenkomst worden aangeboden voor minimaal de gemiddelde arbeidsomvang van het voorgaande jaar.

De aanpassingen in het ontslagrecht vragen een tijdige analyse van uw situatie. Wacht hiermee niet tot 1 januari 2020, maar wees voorbereid op de komende wijzigingen. De ervaren arbeidsrechtadvocaten van Vallei Advocaten & Mediators kunnen u bijstaan met advies en zo nodig de wijzigingen toepassen in de praktijk.

« Terug naar het overzicht

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators