Een veel voorkomende ontslaggrond is de verstoorde arbeidsverhouding die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst voortduurt. Deze ontslaggrond is ook wel bekend als de g-grond (artikel 7:669 lid 3 sub g BW).

In een dusdanige ontslagprocedure wordt veelal door de werknemer aangevoerd, dat de verstoorde arbeidsverhouding de werknemer niet kan worden verweten. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld, dat voor de toepassing van de g-grond niet is vereist dat sprake is van verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer. Daarbij heeft de Hoge Raad ook geoordeeld, dat de omstandigheid dat de werkgever van het ontstaan of voortbestaan van de verstoring in de arbeidsverhouding een verwijt kan worden gemaakt, (op zichzelf) niet in de weg staat aan een ontbinding op de g-grond. [HR 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:220]

Houdt u er tot slot rekening mee, dat een ontbindingsverzoek in een ontslagprocedure enkel kan worden toegewezen indien herplaatsing niet in de rede ligt. Dit geldt ook indien er daadwerkelijk sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding.

Bent u voornemens de arbeidsrelatie met één van uw werknemers te beëindigen? Zorgt u er dan voor dat u goed voorbereid de strijd aangaat. In dat kader is het van groot belang, dat u zich op voorhand goed laat informeren. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Van Vallei Advocaten & Mediators kunt u deskundigheid en gedrevenheid verwachten. Wij staan aan uw zijde gedurende de veelal complexe en emotioneel beladen ontslagprocedures. Neem nu vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten via 0318 – 61 91 21.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators