Vallei Advocaten & Mediators in Ede staat regelmatig (mkb) ondernemers bij als er problemen zijn met een stelende werknemer. In de praktijk zien wij dat er steeds vaker kwesties zijn waarin de werknemer geld uit de kassa steelt. Aangezien dergelijke diefstallen vaak heel geraffineerd zijn, is bewijs lastig maar erg belangrijk.

Diefstal door een werknemer is zeer kwalijk, niet alleen kost het de ondernemer veel geld, ook verdwijnt het vertrouwen in de werknemer. In de meeste zaken die wij behandelen, geven ondernemers aan dat het verlies van vertrouwen nog wel het ergste is.

Voorkomen

Helaas is diefstal nooit 100% te voorkomen. Wel kunt u er als ondernemer voor zorgen dat uw onderneming goed voorbereid is. De kans op diefstal uit de kassa wordt een stuk kleiner als zo veel mogelijk betalingen via pin gaan. Het koppelen van pinbetalingen aan de kassaregistratie geeft een beter inzicht van de feitelijke handelingen. Wordt er gewerkt met veel contante betalingen, dan is een structurele registratie in de kassa van groot belang. Instrueer werknemers regelmatig op welke wijze zij betalingen moeten registreren en leg dat schriftelijk vast. Herhalen van de instructie (hoe vervelend ook) is de opdracht. Het dagelijks tellen van de kassa en het uitvoeren van steekproeven (op willekeurige momenten) zijn verder goede instrumenten om de werkwijze binnen uw bedrijf zuiver te houden. Tot slot kan het plaatsen van een camera boven de kassa een goede overweging zijn om diefstal te voorkomen. Denk daarbij wel aan de privacy en OR verplichtingen. Ook ten aanzien van dit punt kunnen wij u van gedegen advies voorzien.

Als het mis is gegaan

U stelt vast dat er een medewerker is die geld wegneemt uit de kassa. Wat moet u nu doen? Een eerste reactie zou misschien zijn het geven van ontslag op staande voet. Dat kan, maar het is niet altijd de beste optie. Ontslag op staande voet wordt gezien als het zwaarste en laatste middel. U moet als ondernemer erg zeker zijn van uw zaak om dit middel in te zetten. De risico’s voor een werkgever zijn groot als achteraf blijkt dat toch niet aan alle eisen voor een ontslag op staande voet is voldaan. Ons advies is om eerst bewijs te verzamelen en de werknemer daarmee te confronteren. Pas hoor en wederhoor toe en geef de werknemer de kans om zijn kant van het verhaal te vertellen. Misschien is er een hele logische verklaring, waar u zelf nog niet aan had gedacht. Is er geen logische verklaring, leg het gesprek dan vast en geef aan dat u juridisch advies zult gaan inwinnen. Mogelijk is nader onderzoek nodig. In die periode kan de betreffende werknemer worden geschorst. Zijn de feiten klip en klaar? Dan zou alsnog een ontslag op staande voet kunnen volgen. Zijn de feiten niet helemaal helder maar is het gedrag van de werknemer niet in lijn met de instructies, leg dat dan schriftelijk vast. Afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer kan dan gekozen worden voor een verbetertraject of een ontbinding via de kantonrechter.

Documenteren

In recente uitspraken van de Hoge Raad over beëindigingen van arbeidsovereenkomsten wegens een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding en/of disfunctioneren, volgt dat het onderbouwen en bewijzen van de verwijten aan het adres van de werknemer cruciaal is. Leg dus vast wat er niet goed gaat, wat er is besproken, wat er is geconstateerd en waarmee een bepaald feit onderbouwd kan worden. Vrijwel alles kan dienen als bewijs, als het er maar is. Is er weinig of niets vastgelegd? Dan zal de rechter terughoudend zijn om een arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Afsluiting

Heeft u zorgen over een (mogelijk) stelende medewerker? Raadpleeg in dat geval direct één van onze arbeidsrechtadvocaten. Wij kunnen vooraf met u bekijken wat de beste aanpak is en daarmee veel kosten en problemen voorkomen.

Vallei Advocaten & Mediators in Ede, uw advocaat.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators