De ontbindingsprocedure en de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte

De ontbindingsprocedure en de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte

Bij een ontbindingsverzoek dient de kantonrechter rekening te houden met het bestaan van een opzegverbod tijdens ziekte. De kantonrechter kan het ontbindingsverzoek slechts inwilligen indien hij zich ervan heeft vergewist dat het verzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod. Omdat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet opzegt maar ontbindt krijgt het opzegverbod een ander karakter. Dit betekent dat de kantonrechter het verzoek zal moeten afwijzen op het moment dat er een verband tussen het ontbindingsverzoek en het opzegverbod tijdens ziekte aanwezig is.

Tijdens of wegens verband

Met betrekking tot de vraag wanneer er een dergelijk verband aanwezig is bestaan er twee zienswijzen. Enerzijds ziet men het opzegverbod als een ‘tijdens’ verbod, anderzijds ziet men het verbod als een ‘wegens’ verbod. Het verschil tussen een ‘tijdens’ en een ‘wegens’ situatie kan voor grote discussies zorgen.

In het geval het opzegverbod als een ‘tijdens’ verbod wordt gezien, dan is er reeds sprake van een verband met het ontbindingsverzoek, omdat er niet kan worden opgezegd tijdens de ziekte. Voor het aannemen van een verband tussen het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en het opzegverbod tijdens ziekte maakt het niet uit om welke reden ontbinding wordt gevraagd. Het verband is aanwezig wanneer de werkgever een ontbindingsverzoek indient tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Alleen bij ‘andere omstandigheden’ die gewichtige redenen opleveren kan er ontbonden worden. Deze omstandigheden zijn aan te merken als alle andere omstandigheden die niet voortkomen uit de arbeidsongeschiktheid.

In het geval dat het opzegverbod als een ‘wegens’ verbod wordt gezien, dan is er pas een verband indien het verzoek wordt ingediend wegens de arbeidsongeschiktheid. Als de reden van het ontbindingsverzoek een andere is dan de aanwezige arbeidsongeschiktheid, dan wordt er volgens de ‘wegens’ benadering geen reflexwerking aangenomen en kan er ontbonden worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege een reorganisatie, bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsverhouding.

Reflexwerking

De reflexwerking van het opzegverbod ‘tijdens’ arbeidsongeschiktheid houdt in dat, als het opzegverbod geldt, het verzoek door de kantonrechter dient te worden afgewezen, tenzij er andere omstandigheden zijn die een gewichtige reden opleveren. Op deze manier wordt er expliciet getoetst of ondanks het opzegverbod de arbeidsovereenkomst toch beëindigd dient te worden vanwege bijzondere omstandigheden.

Wanneer er wordt getoetst op basis van een ‘wegens’ verband, dan zal het verzoek in principe toegewezen worden als zolang deze niet wegens de arbeidsongeschiktheid wordt ingediend. Hier vindt niet automatisch een expliciete toetsing plaats op het bestaan van bijzondere omstandigheden. Deze toetsing vindt pas plaats op het moment dat het ontbindingsverzoek verband houdt met de arbeidsongeschiktheid of ziekte.

Twijfelt u of een opzegverbod al dan niet van toepassing is in uw geval? Neem dan contact op met één van de ervaren arbeidsrecht advocaten van Vallei Advocaten & Mediators in Ede. Wij adviseren u graag!

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators