Wat moet ik met een werknemer die niet functioneert?

Wat moet ik met een werknemer die niet functioneert? Die vraag krijg ik regelmatig als arbeidsrecht advocaat in Ede. In dit artikel neem ik puntsgewijs de stappen door om het probleem van het disfunctioneren op te lossen, zo nodig door een ontbinding door de kantonrechter (ontslagprocedure).

Wanneer is er sprake van disfunctioneren?

Je spreekt over disfunctioneren als de werknemer zijn (of haar) werkzaamheden niet goed uitvoert en dat dit geen gevolg is van arbeidsongeschiktheid, slechte arbeidsomstandigheden of een gebrek aan scholing. De werknemer moet wel ‘weten’ wat van hem in de functie wordt verwacht. Daarnaast is het belangrijk dat de werknemer is geïnformeerd over het disfunctioneren.

Het disfunctioneren

Als je hebt vastgesteld dat de werknemer weet wat hij moet doen en ook dat het disfunctioneren geen gevolg is van een andere oorzaak ‘ga je met hem aan de slag’. Maak je bevindingen bespreekbaar; vertel de werknemer wat er aan schort. Maak vervolgens afspraken over het verbeteren van het functioneren. Maak deze afspraken helder en concreet zodat vaststaat wat wanneer moet zijn gedaan en wanneer een bepaald niveau is behaald.

Dossieropbouw

Het is belangrijk om de activiteiten over het disfunctioneren vast te leggen. Dat hoeft niet in ingewikkelde documenten, dat kan ook gewoon in e-mails of zelfs in Whatsappberichten. Beschrijf concreet wat er is afgesproken en wat er van de werknemer wordt verwacht. Bevestig gemaakte afspraken of niet gehaalde doelen.

Het is belangrijk om concreet te zijn. Ik verwacht dat je op datum x project y hebt afgrond met z als resultaat.

Naast concrete doelen is het ook belangrijk om concrete vooruitzichten te stellen. Mocht het verbeteren niet functioneren, dan wil ik de arbeidsovereenkomst beëindigen. Of, als niveau x niet wordt behaald, dan zal ik je herplaatsen naar functie y.

Hoe concreter afspraken worden benoemd, hoe minder groot de verassing is dat er uiteindelijk een einde aan de arbeidsovereenkomst zal komen.

Hoeveel tijd moet je investeren in een verbetertraject? Dat is onder meer afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst, de soort functie en de noodzakelijke inspanningen. Globaal kan een periode van circa 3 maanden worden aangehouden. Soms korter, soms langer.

Als herplaatsing in een andere functie, al dan niet door middel van scholing, niet tot de mogelijkheden behoort kan overgegaan worden tot een ontbindingsverzoek.

De arbeidsovereenkomst beëindigen

Als het dossier zorgvuldig is opgebouwd kan er een ontbindingsverzoek worden opgesteld. In dat ontbindingsverzoek motiveert de (arbeidsrechtadvocaat van de) werkgever de reden waarom de arbeidsovereenkomst moet eindigen. Nadat het verzoekschrift is ingediend bij de rechtbank moet het binnen 6 weken op zitting komen. Tijdens de zitting zal de kantonrechter het verzoek onderzoeken en kijken of er nog een andere oplossing tussen partijen mogelijk is. Als er een beschikking (uitspraak) moet komen, dan duurt dit ongeveer 4 tot 6 weken.

De transitievergoeding

Normaal gesproken heeft de werknemer recht op een transitievergoeding, dit recht bestaat al vanaf de eerste dag van het dienstverband en bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. De transitievergoeding hoeft niet betaald te worden als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Die drempel ligt erg hoog en is meestal niet van toepassing bij disfunctioneren.

Vaststellingsovereenkomst

In plaats van een ontbinding door de kantonrechter kunnen werkgever en werknemer ook besluiten om samen afspraken te maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst kunnen meer en andere afspraken gemaakt worden dan de kantonrechter kan toewijzen. In sommige gevallen is de vaststellingsovereenkomst een beter alternatief. Daarnaast is het sneller en goedkoper.

Uw advocaat arbeidsrecht in Ede

Heeft u een probleem met een niet functionerende werknemer? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de ervaren arbeidsrecht advocaten van Vallei Advocaten & Mediators in Ede.


Meer interessante artikelen lezen?

Per categorie

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators