In het voorjaar van 2018 werd het nieuws grotendeels beheerst door de ‘invoering’ van de AVG. Eigenlijk bestonden de meeste onderdelen allang, maar dat was niet bekend bij het grote publiek. Na bijna een jaar is de aandacht een stuk minder groot. Hoe staan we er eigenlijk voor?

Uit berichten van de Autoriteit Persoongegevens (AP) blijkt dat er in 2018 21.000 datalekmeldingen zijn ontvangen. De meeste van deze datalekken werden gemeld door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. Verder blijkt dat in Nederland maar liefst 94% van de mensen zich zorgen maakt over de bescherming van zijn persoonsgegevens.

In het eerste half jaar na de invoering van de AVG hebben bijna 10.000 mensen een privacyklacht ingediend bij de AP. Mensen klaagden vooral over een schending van hun privacyrechten, zoals de situatie dat meer gegevens worden gevraagd dan noodzakelijk is en over het ongewenst doorgeven van hun persoonsgegevens aan derden. De zakelijke dienstverleners, de IT-sector en de overheid presteren het slechtst. Vlak daarachter gevolgd door de financiële instellingen en zorginstellingen.

Opvallend is dat de overheid zelf niet erg goed scoort op het gebied van de AVG. Zo bleek dat de provincies gemiddeld 60 procent van de geregistreerde datalekken niet meldt bij de AP. De Belastingdienst gaf in 2018 aan, eerst in 2019 te kunnen gaan voldoen aan de AVG. De Kamer van Koophandel moest de BTW nummers van ZZP’ers gaan aanpassen, zodat het BSN niet meer op elke factuur staat.

Uber heeft tot nu toe de eer dat zij de grootste boete heeft gekregen, een boete van € 600.000 voor het te laat melden van een datalek.

Kunnen we nu eigenlijk rustig achterover leunen en denken dat de bui inmiddels is overgedreven? Nee, zeker niet. Het beschermen van persoonsgegevens is en blijft een belangrijke verantwoordelijkheid. Zorg voor goede bescherming maar ook voor een goed beleid. Vergeet niet dat beide onderhoud nodig hebben!

De ervaren advocaten van Vallei Advocaten & Mediators in Ede kunnen u adviseren rond uw AVG beleid. Neem vrijblijvend contact op voor een overleg.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators