Sinds de wijziging van de WW in oktober 2006 kunnen werknemers ‘veilig’ instemmen met de beëindiging met wederzijds goedvinden van de arbeidsovereenkomst. Met de invoering van de WWZ is eigenlijk de hoofdregel dat werkgever en werknemer het juist zelf regelen. De meest gebruikte manier is het vastleggen van dergelijke afspraken in een vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst is veel af te spreken, maar let wel op… niet alles kan!

Geen verwijtbaarheid

Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van een WW uitkering is dat de werknemer geen verwijt treft bij de beëindiging van het dienstverband. De werknemers mag dus zich niet dermate hebben ‘misdragen’ dat eigenlijk sprake zou zijn van een ‘dringende reden’ (een ontslag op staande voet). Als de werkgever en de werknemer een (ernstig) conflict hebben is er in beginsel geen sprake van verwijtbaarheid en kan een beëindiging met wederzijds goedvinden dus uitkomst bieden.

Geen benadeling

Volgens de WW is sprake van benadeling als de werknemer instemt met een beëindiging van het dienstverband op het moment dat recht bestaat op (door)betaling van het loon tijdens de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Als de werkgever toch instemt met een beëindiging, dan ontstaat pas recht op een WW uitkering nadat de periode van de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid voorbij zijn.

Naast de benadeling, en dus het risico voor de werknemer, kleeft aan het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer ook een risico voor de werkgever. Een werknemer die ziek uit dienst gaat kan namelijk later zorgen voor een hogere premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De premie wordt pas na twee jaar berekend op basis van de uitstroom bij de werkgever gerelateerd aan de gemiddelde uitstroom in de sector. Er kan op termijn een fikse rekening binnenkomen!

Bijkomende afspraken

In een vaststellingsovereenkomst kunnen meer afspraken worden gemaakt, te denken valt aan de vergoeding, afspraken over de communicatie, afspraken ten aanzien van onderdelen in de arbeidsovereenkomst zoals een concurrentiebeding of studiekosten. Ook kunnen partijen finale kwijting overeenkomen, daarmee ontstaat over en weer zekerheid over de afhandeling van het dienstverband.

Advies

Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst spelen meerdere onderdelen een rol. De formulering van de afspraken moet zorgvuldig gebeuren en er moet goed gekeken worden naar de eerdere afspraken die zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst en eventuele bepalingen uit de cao. De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators hebben veel ervaring in het opstellen van vaststellingsovereenkomsten en kunnen u bijstaan in de onderhandelingen. Wilt u gebruik maken van een vaststellingsovereenkomst? Neem contact op met Vallei Advocaten & Mediators.

« Terug naar het overzicht

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators