Coronavirus & werknemers: wat kan van een werkgever worden verwacht?

Het team arbeidsrecht op ons kantoor merkt dat de zorgen bij werkgevers omtrent het coronavirus toenemen. Verschillende bedrijven willen graag maatregelen treffen, maar wat kan nu van een werkgever worden verwacht?

Om te beginnen heeft een werkgever een wettelijke zorgplicht om werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. In dat kader dient een werkgever er bijvoorbeeld voor te zorgen dat zijn werknemers (voor zover mogelijk uiteraard) niet in aanraking komen met besmette werknemers. Om dit te bewerkstelligen zal een werkgever zijn werknemers moet informeren over hygiëne- en voorzorgsmaatregelen. Ook dient een werkgever zijn werknemers te instrueren over wat zij moeten doen indien zij (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Ons advies is om hiermee per direct te beginnen indien u dat als werkgever nog niet heeft gedaan.

Op welke manier dient u uw werknemers te informeren?

Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een e-mailbericht te sturen naar al uw werknemers en/of een bericht op het intranet te plaatsen. Ook is het raadzaam de hygiënemaatregelen zichtbaar te plaatsen bij bijvoorbeeld de voordeur en de (openbare) toiletten. Middels de volgende link (via de Rijksoverheid) kunt u gratis een poster downloaden welke u kunt ophangen bij de voordeur en de toiletten.

Wat wordt er precies bedoeld met het nemen van hygiënemaatregelen?

Het is verstandig aan te sluiten bij het laatst gegeven advies van het RIVM. Houd de berichtgevingen van het RIVM dan ook goed in de gaten. Te meer ook omdat de verwachting is dat de maatregelen die u als werkgever dient te treffen zullen toenemen.

Voor nu geldt dat de handen goed en regelmatig gewassen moeten worden door de werknemers, hoesten en niezen in de binnenkant van de ellenboog dient te gebeuren en papieren zakdoekjes gebruikt moeten worden. Ook geldt het dringende advies om geen handen te schudden. Deze maatregelen dienen te worden opgelegd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wanneer dient een werknemer thuis te blijven?

Als een werknemer geen ziekteverschijnselen heeft, is er geen reden om uw werknemer te weren van het werk. Deze werknemers dienen aldus hun gewoonlijke werkzaamheden voort te zetten op locatie. Indien u het echter prettig vindt dat uw werknemers thuiswerken in de plaats van op locatie, dan kunt u dit uiteraard met uw werknemers bespreken.

Heeft uw werknemer echter koorts of verkoudheidsklachten, laat uw werknemers in dat geval thuis blijven. Adviseer daarbij uitdrukkelijk dat de betreffende werknemer contact opneemt met de huisarts (met name bij toename van klachten).

Een werknemer kan niet louter uit angst voor besmetting, zonder een acuut gevaar, zijn werk onderbreken dan wel weigeren om op het werk te verschijnen.

Voor nu heeft de overheid geen steden in Nederland afgesloten dan wel dringend geadviseerd (of zelfs verplicht gesteld) werknemers thuis te laten werken. Indien op dit punt veranderingen optreden, zal dat uiteraard ook verplichtingen aan de zijde van werkgever meebrengen. Op dit moment is het overigens ook niet nodig om mondkapjes aan te schaffen voor uw personeel, tenzij het medisch personeel betreft.

Werktijdverkorting aanvragen voor ondernemers.

Tot slot maakt de Rijksoverheid beroep op werktijdverkorting mogelijk. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een gedeelte) van het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus wordt gezien als een omstandigheid die buiten het normale ondernemersrisico valt. Om in aanmerking te komen voor een werktijdverkorting dient u als ondernemer aan te tonen dat u ten minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken ten minste 20% minder werkuren heeft door het coronavirus.

Een vergunning voor werktijdverkorting dient u aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Wanneer het ministerie van SZW de vergunning voor werktijdverkorting heeft toegekend en u deze heeft ontvangen, dient u dit direct te melden bij het UWV. De vergunning is zes weken geldig, daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De werktijdverkorting heeft een maximale duur van 24 weken. De vergunning kan dan ook in totaal drie keer worden verlengd. Houd er rekening mee dat u voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten geen werktijdverkorting kunt aanvragen.

Wenst u begeleid te worden bij de aanvraag van de vergunning voor werktijdverkorting dan wel een nader – en een op uw onderneming toegespitst – advies te krijgen ten aanzien van uw rechten en plichten als werkgever, neemt u dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.  

Wij schudden voorlopig geen handen, maar de ellebooggroet doen wij graag met u.


Meer interessante artikelen lezen?

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators