In een kwestie waarover de kantonrechter in Den Haag zich mocht buigen(ECLI:NL:RBDHA:2019:1473), speelde de vraag of een ontslag op staande voet, de dringende reden, stand kon houden bij het gebruik van cocaïne tijdens een personeelsfeest.

Ten aanzien van het gebruik van cocaïne in het algemeen was de kantonrechter van mening dat dit in brede kring als maatschappelijk onwenselijk wordt beschouwd. Daarnaast benoemde de kantonrechter dat het bezitten, aanbieden of verhandelen van cocaïne zelfs een strafbaar feit is, maar anderzijds dat het gebruik van cocaïne in bepaalde kringen zo niet gemeengoed dan toch in ieder geval tamelijk wijd verbreid is.

Dan het gebruik tijdens een personeelsfeest. De kantonrechter was van oordeel dat in deze kwestie het gebruik van de cocaïne te ver afstond van het dienstverband tussen werkgever en werknemer. In de eerste plaats vond het gebruik plaats buiten werktijd en op een locatie die ver verwijderd was van de normale plaats van de werkzaamheden. Daarnaast vond het gebruik plaats tijdens een personeelsuitje, dat georganiseerd werd door de personeelsvereniging van werknemer en niet tijdens een activiteit door die de werkgever werd georganiseerd. Meer in het bijzonder was het feitelijke gebruik in een aparte ruimte, afgezonderd van de rest van de aanwezigen.

Van een beschadiging van het vertrouwen was volgens de kantonrechter ook geen sprake, omdat het een besloten feest was en derden (bijvoorbeeld klanten) hierbij niet betrokken waren. Al met al was de kantonrechter van mening dat deze situatie geen ontslag op staande voet rechtvaardigt. Het ontslag op staande voet is daarmee ten onrechte gegeven.

Uit deze uitspraak kan niet worden opgemaakt dat elke werknemer nu ongestraft cocaïne kan gebruiken. Het tegengaan van drugsgebruik is prima te regelen met bijvoorbeeld een intern drugsprotocol. Het is in dat geval verstandig om het protocol regelmatig onder de aandacht te brengen.

De ervaren arbeidsrecht advocaten van Vallei Advocaten & Mediators in Ede kunnen u adviseren over het opstellen van een drugsprotocol en het handhaven daarvan. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

« Terug naar het overzicht

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators