Co-ouderschap in tijden van corona

Datum publicatie: 23 maart 2020

Ouders hebben in deze onzekere periode met allerlei onvoorziene problemen te maken. De combinatie thuiswerken en ouderschap kan, zeker voor alleenstaande ouders of een ouder bij wie het kind de hoofdverblijfplaats heeft, extra uitdagend zijn. Ook gescheiden ouders werken in deze Corona-crisis vaak vanuit huis terwijl de meeste kinderen op dit moment niet meer naar school of naar de opvang gaan. Vooral van de ouder bij wie het kind door de week verblijft, wordt verwacht dat hij of zij ook deels de rol van de leraar overneemt en huiswerk begeleidt.

Hoewel een gelijkwaardige co-ouderschapsregeling vaak ten grondslag ligt aan het ouderschapsplan, kunnen in deze uitzonderlijke tijden de normale afspraken (nog) meer onder druk komen te staan. Dit doet een beroep of flexibiliteit en goede onderlinge communicatie tussen de ouders. Toch lijkt het raadzaam om zoveel mogelijk vast te houden aan omgangsregelingen vóór de Corona-crisis uitbrak. De Vfas (vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen-, familie- en erfrecht) heeft in dit kader een aantal nuttige tips gedaan. Deze tips kun je raadplegen via de volgende link.

Er wordt onder meer de suggestie gedaan om het contact wanneer de andere ouder de kinderen de komende tijd minder kan zien, te onderhouden door bijvoorbeeld Facetime of Skype. Interessant is ook de gedachte om een inhaaltijd te creëren voor de ouder welke (een van) de kinderen nu minder kan zien. Uiteraard veronderstelt dit wel dat ouders goed met elkaar kunnen communiceren en elkaar in deze moeilijke tijden ‘geen hak’ willen zetten.

In veruit de meeste ouderschapsplannen is vanzelfsprekend niet geanticipeerd op een crisissituatie zoals deze zich nu voordoet. Afwijken van het ouderschapsplan onder het mom van ‘nood breekt wet’ is af te raden. Uitgangspunt blijft, ook in buitengewone situaties, dat ouders zich ervoor inspannen om elkaar als ouders respectvol, constructief en in redelijkheid te bejegenen als het gaat om zaken die betrekking hebben op kinderen.

Zo lang er van “lockdown” in Nederland geen sprake is, kunnen de kinderen in beginsel dus nog altijd van verblijfplaats wisselen. Vaak is er een beding in het ouderschapsplan opgenomen dat  ‘incidentele wijzigingen informeel overeengekomen kunnen worden.’ Ook dan is flexibiliteit geboden. Er zullen immers ouders zijn die geen auto hebben maar aangewezen zijn op terugvallend openbaar vervoer bij het brengen van het kind. Uiteraard is het ook raadzaam om als ouders alvast na te denken over het verblijf van de kinderen ingeval van een algehele “lockdown’’.

Gesloten rechtbanken

Het is niet te verwachten dat de rechtspraak de komende weken de implicaties voor omgangsregelingen zal verduidelijken. De meeste familiezaken, waaronder omgangszaken, vallen namelijk niet onder urgente zaken.[1] Van de meeste familiezaken wordt de mondelinge behandeling in ieder geval de komende weken uitgesteld. Ondertoezichtstellingen (OTS) worden behandeld als ze spoedeisend zijn, maar er vindt geen fysieke zitting plaats. Partijen worden telefonisch gehoord. Voor zittingen over verlenging van de OTS geldt dat partijen worden afgebeld en dat er een overbruggingsbeslissing wordt genomen.
Als het gaat om verlenging van een uithuisplaatsing in een open instellingen, dan wordt een korte overbruggingsbeslissing genomen. Zo nodig wordt er telefonisch gehoord. Bij verlenging van uithuisplaatsing in een gesloten instelling geldt dat partijen worden afgebeld en dat er telefonisch wordt gehoord.

Het is essentieel om in het belang van uw kind en daarbij – onze premier parafraserend – ‘om te zien naar de belangen van de ander, dus ook van de andere ouder.’

Ons advies aan u als ouder

Wij raden u aan om de komende tijd zoveel mogelijk vast te houden aan de afspraken in het ouderschapsplan van vóór de corona-crisis. Het is essentieel om in het belang van uw kind en daarbij – onze premier parafraserend – ‘om te zien naar de belangen van de ander, dus ook van de andere ouder.’

Weigert uw ex-partner medewerking aan een omgangsregeling ​​met het argument dat uw kind hierdoor het nieuwe coronavirus kan krijgen? Of vertrouwt u uw ex onvoldoende omdat u bang bent dat uw kinderen bij familiefeesten blootgesteld worden aan dit nieuwe virus? U kunt uw vragen over de verblijfs- en omgangsregeling, ook de komende tijd, gewoon blijven voorleggen aan onze personen- en familierecht advocaten van Vallei Advocaten. Onze advocaten denken graag met u mee.


Meer interessante artikelen lezen?[1] https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/laatste-informatie-mbt-uitbraak-coronavirus.aspx

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators