Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (“Arbowet”) in werking. De wet kent de nodige wijzigingen, deze hebben als doel om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het thema van arbo te vergroten. Ook richt de nieuwe wet zich op het verbeteren van de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts. Op de werkgever rust de verplichting om met een de arbodienstverlener een contract aan te gaan dat aan een aantal minimumvereisten moet voldoen; het zogenaamde basiscontract.
De belangrijkste wijzigingen vallen uiteen in een drietal hoofdonderwerpen:

De rol en positie van de bedrijfsarts

• De werknemer krijgt rechtstreeks toegang tot de bedrijfsarts door middel van een “open” spreekuur.
• De werknemer krijgt in de nieuwe wet recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.
• De rol van de bedrijfsarts wordt actiever en zo kan hij (of zij) iedere werkplek bezoeken en adviseren over preventieve maatregelen.
• De bedrijfsarts moet beschikken over een eigen klachtenprocedure.

Preventie en betrokkenheid

• Binnen de onderneming krijgt de preventiemedewerker een belangrijkere rol. Binnen iedere onderneming dient een preventiemedewerker te zijn. Deze functionaris is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie (“RI&E“) alsmede het adviseren over en het uitvoeren van het arbeidsomstandighedenbeleid.
• Binnen de onderneming krijgt de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.
• De rol van de arbodienstverlener wijzigt ook doordat deze samen moet werken met de OR op het gebied van een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid.

Handhaving

• De Inspectie SZW (de oude Arbeidsinspectie) krijgt meer mogelijkheden tot handhaving en het opleggen van boetes.
• Bij inspecties gaat de Inspectie SZW controleren op de aanwezigheid van het basiscontract.

Ons advies is om intern uw arbobeleid, de overeenkomst met uw arbodienst en de (nog aan te wijzen) preventiemedewerker tijdig tegen het licht te houden. Voldoet uw arbobeleid nog aan de eisen van de nieuwe wet? De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators kijken graag met u mee; in de geest van goed arbo-beleid is voorkomen beter dan genezen!

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators