Another flight cancelled

De soap rond de pogingen van Ryanair om werknemers te ontslaan heeft op 2 oktober 2019 een nieuw hoofdstuk gekregen. Daar waar UWV eerst concludeerde dat er geen geldige grond was voor een beëindiging van de dienstverbanden is de kantonrechter nu de mening toegedaan dat de arbeidsovereenkomsten kunnen worden ontbonden. Echter, wel tegen een forse (billijke) vergoeding.

Volgens de kantonrechter heeft Ryanair in deze procedure voldoende aannemelijk gemaakt dat een redelijke grond bestaat voor de beëindiging van de dienstverbanden. Ryanair heeft dit gedaan op basis van een rapport waaruit blijkt dat standplaats Eindhoven Airport als één na slechtste presteert binnen Ryanair. Dit gegeven maakt dat de sluiting van de basis dan ook een “redelijke” maatregel was en de beëindiging van de dienstverbanden kan dragen.

De kantonrechter is echter wel van mening dat de werknemers recht hebben op een (forse) aanvullende vergoeding. Mede wegens het gegeven dat Ryanair haar personeel niet op tijd inlichtte. De sluiting van de basis en de overplaatsing van het personeel kwam dan ook ‘uit de lucht vallen’. Gelijktijdig verwachtte Ryanair bovendien dat haar personeel akkoord zou gaan met de onmiddellijke overplaatsing. De heersende gedachte onder de werknemers dat zij op deze manier werden gestraft voor de staking, is daarom niet vreemd. Ryanair stelde zich ongeloofwaardig op en schade op grove wijze het vertrouwen van haar werknemers. Duidelijk gedrag dat strijdig is met goed werkgeverschap.

Uiteindelijk kan Ryanair de werknemers uitzwaaien, zij het met de betaling van een forse billijke vergoeding.

Moet uw onderneming op basis van bedrijfseconomische noodzaak gedwongen afscheid nemen van werknemers? Schakel dan een van de ervaren arbeidsrecht advocaten van Vallei Advocaten & Mediators uit Ede in! Gevestigd in Ede, maar u kunt ook onze advocaat in Wageningen inschakelen, of in Rhenen, Veenendaal en Bennekom.

Kantonrechter Eindhoven 2 oktober 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:5645, ECLI:NL:RBOBR:2019:5646, ECLI:NL:RBOBR:2019:5644, ECLI:NL:RBOBR:2019:5643, ECLI:NL:RBOBR:2019:5642, ECLI:NL:RBOBR:2019:5641, ECLI:NL:RBOBR:2019:5634

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators