Vallei Advocaten & Mediators is op het gebied van arbeidsrecht de advocaat in Ede, Wageningen, Bennekom, Veenendaal en Rhenen. Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet. Nederland is nog maar net bijgekomen van de grootste verandering in het ontslagrecht op 1 juli 2015 en nu kondigt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al weer aanpassingen aan. De veranderingen in de vorm van WWZ zouden gaan zorgen voor een eerlijker, eenvoudiger en goedkoper ontslagrecht …

Dat in de WWZ de nodige ‘ontwerpfoutjes’ is geen geheim. Of daarom nu het systeem drastisch zou moeten veranderen is de vraag. Bij de invoering van de WWZ is in de ontwerpfase onvoldoende geluisterd naar gefundeerde kritieken, het lijkt er op dat deze fout opnieuw gemaakt wordt. De voorgestelde wijzigingen brengen ons terug naar de situatie van voor de WWZ.

De nieuwe wet, de wet arbeidsmarkt in balans, moet flexibele arbeid duurder maken. Daarnaast zou ontslag makkelijker moeten worden waarbij wel vanaf de eerste dag van het dienstverband de transitievergoeding wordt opgebouwd. Het voornemen is om de wet op 1 januari 2020 in te laten gaan.

Het makkelijker kunnen ontslaan van werknemers zou voort komen uit de invoering van de zogenaamde ‘cumulatiegrond’. Daar waar onder de WWZ een ontslaggrond ‘voldragen’ moet zijn zou in de toekomst volstaan kunnen worden met de samenvoeging van een aantal (op zich zelf) onvoldragen gronden. Daarmee zijn we weer terug in het tijdperk van voor de WWZ, terug naar het oude artikel 7:685 BW.

Het duurder worden zit vooral in de situatie dat werknemers vanaf dag 1 recht krijgen op de transitievergoeding. Nu is dat vanaf een dienstverband van 2 jaar.

De periode waarin flexibele contracten kunnen worden geboden gaat van 2 jaar (nu) naar 3 jaar straks. Ook daarmee vallen we terug naar de situatie van voor de WWZ.

De proeftijd kan maximaal 5 maanden gaan bedragen bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Nu is dat maximaal 2 maanden.

Hoe de wet uiteindelijk vorm zal gaan krijgen is op dit moment nog onzeker, wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over de arbeidsovereenkomsten van uw personeel? Neem contact op met een van de advocaten van de arbeidsrecht advocaat in Ede, Vallei Advocaten & Mediators.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators